preskoči na sadržaj
Prezentacije i snimke predavanja

Ovdje se mogu preuzeti prezentacije korištene na konferenciji.

 

Ovdje se mogu vidjeti snimke predavanja.

Program događanja projekta e-Škole*

U ovom, posebnom dijelu programa održalo provedene su sljedeće aktivnosti:


Projekt "e-Škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola (pilot projekt)": Predstavljanje projekta i potpisivanje ugovora

e-Škole, projekt koji će promijeniti način na koji u hrvatskim školama nastavnici poučavaju, a učenici uče. Projekt koji će učenicima omogućiti stjecanje znanja i sposobnosti koje nisu mogli steći u tradicionalnoj školi. Kakva infrastruktura će to omogućiti, kakvi sadržaji i kakve usluge će podići digitalnu zrelost naših škola? To i više od toga, saznali su sudionici događanja na kojem se prezentirao projekt e-Škole.


Preliminarni rezultati istraživanja učinaka pilot projekta e-Škole*: stavovi učenika i nastavnika u 20 škola. 

U okviru projekta "e-Škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola (pilot projekt)" Hrvatske akademske i istraživačke mreže – CARNet, istraživački tim Centra za primijenjenu psihologiju Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci provodi istraživanje u 20 škola koje su prve uključene u projekt. Cilj je ovog istraživanja ispitati stavove, motivaciju i iskustva učenika i nastavnika vezano uz upotrebu informacijsko-komunikacijskih tehnologija (IKT) kako bi se definiralo postojeće stanje prije projektnih aktivnosti razvoja e-usluga za nastavne procese i primjene IKT-a u učenju i poučavanju. Sukladno tome, konstruirani su online upitnici za učenike i nastavnike koji su primijenjeni na uzorku učenika i nastavnika 7. i 8. razreda osnovnih i 1. i 2. razreda srednjih škola. Pored predstavljanja postupka konstrukcije skala i izrade konačne verzije upitnika te preliminarnih rezultata istraživanja, raspravljalo se i o dobivenim rezultatima s ciljem informiranja i usmjeravanja daljnjih aktivnosti projekta informatizacije, posebice u preostalih 130 škola odabranih za pilot projekt e-Škole.


Projekt e-Škole* - kriteriji za DOS, okvir za digitalnu zrelost, alati i usluge

Prezentacija kriterija za digitalne obrazovne sadržaje kao rezultata rada radne skupine, prezentacija okvira za digitalnu zrelost i prezentacija nekoliko izdvojenih usluga odnosno alata iz projekta e-Škole.

Scenariji učenja
Integracijom inovativnih tehnologija u obrazovni proces postavljaju se novi izazovi u kontekstu promjene dosadašnjih obrazovnih paradigmi. Kako bi se promjene uistinu i ostvarile, jedan je od ciljeva projekta e-Škole osigurati okruženje i sredstva za uspješnu integraciju suvremenih metoda učenja i poučavanja u obrazovni proces uz pomoć inovativnih tehnoloških rješenja.

Zajednica praktičara
Zajednica praktičara u projektu e-Škole ima za cilj povezati nastavnike škola u projektu putem zatvorene društvene mreže Yammer u virtualnu zajednicu u kojoj će oni izmjenjivali svoja iskustva vezana uz primjenu ICT-a. U okviru korisničke podrške odvijat će sva komunikacija sa školama, podrška za usluge nastale u projektu, a pratit će se i napredak  škola u projektnim aktivnostima.

Edukacija
Jedan od važnih ciljeva projekta e-Škole jest doprinos razvoju digitalne zrelosti škola kroz podizanje razine digitalne kompetencije odgojno-obrazovnih i administrativnih djelatnika u školama. Unapređenje digitalne kompetencije korisnika u školama, ali i djelatnika u agencijama nadležnim za poticanje razvoja i podršku odgojno-obrazovnom sustavu nastojat će se ostvariti kroz razvoj obrazovnog programa za sustavni razvoj digitalne kompetencije te uključivanjem korisnika u isti.


Analitike učenja - Analitikama učenja dajemo smisao podacima

S ciljem sustavnog razvoja novih modela i metoda koji doprinose povećanju kvalitete školovanja naših učenika, u projektu e-Škole CARNet će raditi u području analitika učenja (Learning analytics-LA). Ovo je područje izrazito novo u EU pa čak i u svijetu, a u e-Školama mu je cilj empirijski istražiti i egzaktno utvrditi utjecaje primjene IKT na ishode učenja (učenika, ali i nastavnika koji se stručno usavršavaju). Metodama mjerenja, kolektiranja podataka, analize i izvješćivanja o učenicima i njihovim kontekstima, promatrat će se utjecaj primjene IKT na njihovo učenje i kroz LA sustav im pružati savjetodavnu podršku za optimizaciju učenja. Uz to, kroz LA sustav pratit će se i parametri vezani uz utjecaj nastavničkog korištenja IKT na ishode učenja i rast digitalne zrelosti škola kao i niz drugih parametara koji će biti korisni školama, osnivačima škola, ministarstvu, agencijama, CARNetu i istraživačkoj zajednici u RH i EU. Kako je u cijelom ovom prilično automatiziranom području izrazito važan neposredni kontakt s korisnicima sustava, posebno u dijelu snimanja potreba, na radionicama se proveo grupni intervjui s nastavnicima, ravnateljima i stručnim suradnicima.


Upravljanje promjenama po modelu "Četiri sobe promjene" 

Četiri sobe promjene© su teorija i model organizacijskog razvoja koji na razumljiv i inspirativan način pruža mogućnost razumijevanja načina na koji se ljudi susreću s promjenama. Ova radionica je namijenjena za zajednicu praktičara – za voditelje projektnih timova u školama kako bi dobili podršku za upravljanje promjenama. Osobito će biti korisna u daljnjim projektnim koracima za svjesnu i kvalitetnu podršku vođenju grupa i timova kada ili prolaze kroz ili se suočavaju s izazovnim promjenama.

Model 4 sobe promjene poput kompasa omogućuju pojedincima i grupama da otkriju i imenuju različita stanja – tipične emocije i iskustva koja dolaze na vidjelo u pojedinim fazama promjena. Model pomaže ljudima da otvoreno i s povjerenjem razgovaraju o tome i da se fokusiraju na konstruktivno ponašanje.


* "e-Škole" je kratica od punog naziva projekta: "e-Škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola (pilot projekt)"preskoči na navigaciju