Upute za pripremu i održavanje prezentacija

Prezentaciju je potrebno učitati u sustav OpenConf do petka, 8. listopada 2021. godine do 23:59 sati.

Standardni formati za prezentacije su PowerPoint, OpenOffice ili PDF te su takve prezentacije kompatibilne s računalnom opremom koja će biti na raspolaganju.

Planirate li koristiti alat Prezi, učitajte ga kao datoteku i naknadno s organizatorom provjerite prezentiranje online verzije. Ako planirate koristiti neki drugi alat, prije izrade prezentacije javite se organizatoru i provjerite hoće li prikazivanje biti moguće. 

Ograničenje veličine datoteke je 100 MB. Obzirom na ovo ograničenje, videa učitajte u oblak (npr.Google Drive, OneDrive, Youtube) i u prezentaciju dodajte poveznicu na video. 

Želite li tijekom prezentacije pokazati neki sadržaj s interneta, naročito ako je riječ o multimedijalnim materijalima, provjerite s organizatorom mogu li se osigurati dodatni programski alati ili oprema koja bi za to mogla biti potrebna. 

Standardna računalna oprema uključuje: predavačko računalo spojeno na internet, projektor, platno ili druga površina za projekciju, miš/daljinski upravljač s pokazivačem. 

Prezentacije na konferenciji CUC se snimaju i prenose putem interneta.

Ističemo kako je preduvjet za uvrštavanje rada u program prijava na konferenciju barem jednog od autora.

VRIJEME PREDVIĐENO ZA PREZENTIRANJE

Blok prezentacija traje 90 minuta. To će vrijeme biti ravnomjerno raspoređeno na sve prezentacije u tom bloku.

Stoga molimo sve autore radova da pripreme prezentacije odgovarajuće dužine, u skladu s vremenom predviđenim za određeni format: 

 • za prezentaciju konferencijskog rada predviđeno je 15 minuta
 • za interaktivno izlaganje vrijeme predviđeno za prezentaciju je 20 minuta u formi razmjene ideja i interakcije sa sudionicima koji prisustvuju izlaganju
 • vrijeme predviđeno za radionicu je  90 minuta.

PLANIRANJE SADRŽAJA PREZENTACIJE

Imajte na umu kako slušatelje umara nizanje sirovih podataka i kako žele čuti priču, žele biti uključeni u avanturu.

Na početku, odgovorite sami sebi na pitanje: Koja je svrha moje prezentacije? Osim što želite prezentirati svoj rad, što je ono glavno što publici želite poručiti? Što bi publiku moglo zanimati? Što je u Vašem radu za publiku novo? 

Procijenite je li moguće u predviđenom vremenu izložiti sve što se Vama čini važnim. Ako je potrebno, odustanite od nekih dijelova sadržaja i usredotočite se na ono što je zaista važno i novo. 

Razvijte priču kako bi ju mogla pratiti publika koja je možda tek općenito informirana o užem području kojim se bavite i koja ne poznaje sredinu u kojoj radite ili u kojoj ste proveli projekt ili istraživanje. Prema toj priči strukturirajte prezentaciju. 

Jedan od mogućih redoslijeda izlaganja je onaj u kojem najprije opisujete okruženje u kojem ste proveli svoje istraživanje ili projekt, zatim prelazite na opis rezultata i na kraju prezentirate zaključak. Pokušajte priču presložiti na više različitih načina i odaberite onaj koji smatrate najučinkovitijim. 

Bez obzira na redoslijed, pripazite da uvod ne bude predugačak, a da previše važnih napomena ne ostane za kraj. 

Održite probnu prezentaciju za nekog dobronamjernog kritičara i provjerite njenu učinkovitost i trajanje.

KORACI ZA UČITAVANJE PREZENTACIJE

Poveznica za učitavanje prezentacija u sustav OpenConf:  https://radovi2021.cuc.carnet.hr/author/upload.php 

 1. u padajućem izborniku izaberite opciju „Prezentacija“
 2. format prezentacije odaberite iz padajućeg izbornika “Formatiraj”
  • dostupni formati su: .ppt, .pptx, .pdf, GZIP.
  • obavezno vodite računa da je format prezentacije koju želite učitati jednak onom koji ste odabrali u padajućem izborniku „Formatiraj“
 3. odaberite opciju „Choose File“ 
 4. odaberite „Učitavanje datoteke“

AKO SE PREZENTACIJA NIJE UČITALA

Dva su najčešća razloga zbog kojih se prezentacija ne učitava:

 1. format prezentacije koju želite učitati nije jednak formatu iz izbornika „Formatiraj“
  (primjerice, ako učitavate format .pdf iz padajućeg izbornika “Formatiraj” birajte isključivo .pdf.)
 2. prezentacija prekoračuje dopuštenu veličinu datoteke od 100MB (u ovom slučaju, komprimirajte medijske zapise u prezentaciji).

Ako i nakon ovih intervencija ne možete učitati prezentaciju, pokušajte otvoriti link za učitavanje prezentacije u nekom drugom izborniku. Ako je i dalje ne možete učitati, pošaljite ju na e-adresu cuc@carnet.hr putem usluge FileSender dostupne na adresi https://filesender.srce.hr/