Organizacijski odbor

Predsjednica Organizacijskog odbora

Ana Smoljo

Tajnica konferencije

Katarina Plenković

Članovi Organizacijskog odbora

Ivan Auguštan
Nino Ćosić
Anja Korda
Hrvoje Lisac
Martin Mišić
Luka Mlinarić
Maja Petrović

Kontakt e-adresa

cuc@carnet.hr