Kako mogu istaknuti svoju prijavu, tako da ima veće šanse biti prihvaćena?

Ključ je u originalnosti predstavljanja teme koju ste odabrali. U slučaju sličnih prijava, recenzenti će odabrati onu za koju smatraju da najbolje obrađuje temu.

Potrudite se da vaša prijava uključuje praktične lekcije koje polaznici mogu odmah primijeniti kad se vrate na svoja radna mjesta. Zamislite se u „cipelama“ publike: Što biste željeli čuti? Što bi ostavilo pozitivan dojam i učinilo da se osjećate kako ste dobro utrošili vrijeme? Ako je moguće, uvijek upotrijebite primjere iz stvarnog života te analize slučaja/projekta. Pazite da prijava bude strogo edukativna, a ne komercijalna ili prodajna jer se takve odmah uklanjaju iz konkurencije. I na kraju, budite sigurni da sadržaj prijave odgovara odabranoj temi.

Do kada mogu mijenjati sadržaj svoje prijave?

Izmjene u prijavama moguće su do 20. lipnja 2021. godine. Možete ih napraviti odabirom opcije „Uređivanje prijave“. Nakon toga datuma sustav za prijavu radova se zatvara.

Kako se točno bira Najbolji rad?

Najbolji rad izabire Programski odbor prema kriterijima:

  • Originalnost i inovativnost teorije ili empirijskih rezultata
  • Kvaliteta argumenata prilikom analize pojmova i teorija te dosljednost i koherentnost rasprave
  • Kvaliteta stila pisanja u smislu točnosti, jasnoće, čitljivosti i organizacije informacija i podataka

Što ako moram izmijeniti prezentaciju nakon što pošaljem konačnu verziju?

Ako morate izmijeniti prezentaciju, kontaktirajte nas na e-adresu cuc@carnet.hr u što kraćem roku.

Već sam sudjelovao/la na CUC-u kao autor i zaboravio/la sam pristupne podatke za ulazak u sustav.

Za ulazak u obrazac za Prijavu rada ne trebaju vam pristupni podaci.

Pristupne podatke, odnosno lozinku i brojčani identifikator prijavljenog rada, sustav će tražiti prilikom korištenja ostalih funkcija (Uređivanje prijave, Učitavanje datoteke, Pregledavanje datoteke itd.).

Lozinku definirate sami unutar obrasca za prijavu, a brojčani identifikator prijavljenog rada dobit ćete putem e-pošte nakon što uspješno završite prijavu svog rada.

Kada trebam priložiti prezentaciju?

Prezentacija se prilaže nakon što je vaš rad prošao selekcijski postupak, odnosno recenziju. Krajnji rok za učitavanje prezentacije za „CUC 2021: Nove prilike“ je petak, 8. listopada 2021. godine.