Zatvorene su prijave radova 

CUC 2021: Nove prilike

„CUC 2021: Nove prilike“ prihvaća prijedloge za interaktivna izlaganja, radionice i konferencijske radove. Tražimo dinamične govornike koji će polaznicima pružiti najbolje moguće iskustvo. Ovo je izvrsna prilika za dijeljenje stečenih znanja i iskustva s kolegama.

TEME I PODTEME KONFERENCIJE

Tehnologija na rubu obrazovanja

 • Korištenje najnovijih tehnologija u školama – blockchain, mbotovi, VR, dronovi, roboti i dalje od toga
 • Kako pripremiti učitelje za poučavanje s/za AI
 • Stvaranje umjetne inteligencije (kako ja kao učitelj mogu pripremiti učenike da stvaraju umjetnu inteligenciju u budućnosti)
 • Umjetna inteligencija u vrednovanju

Hibridno i fleksibilno obrazovanje

 • Trendovi u poučavanju i učenju
 • Lekcije iz pandemije – nove prilike?
 • Kako motivirati buduće generacije učenika i studenata
 • Obrazovanje usmjereno na učenike u online i hibridnom obrazovanju
 • Učitelji novoga doba – digitalni nomadi?  
 • Interaktivna učionica u online i hibridnom obrazovanju

Održivi razvoj – tehnologija u službi zelene škole 

 • Primjena tehnologija za zeleni i održivi razvoj u školi – npr. škole meteorolozi, primjeri dobre prakse 
 • Odgovorno iskorištavanje tehnologije 
 • Škole – proizvođači energije? 
 • Mreže “zelenih” škola
 • Održivost i tehnologija u međupredmetnim temama Održivi razvoj i Uporaba IKT-a – iskustva iz nastave i šire

FORMATI PRIJAVE

Interaktivno izlaganje

Prijava za interaktivno izlaganje treba sadržavati primjere iz prakse, kao što je upotreba novog alata ili programa, inovativne nastavne metode ili slično. Potrebno je zorno prezentirati konkretan alat, program, metodu i dostupne podatke s posebnim naglaskom na korisničko iskustvo. Moguće je prikazati i rad na nekom projektu koji još nije rezultirao završnim podacima i zaključcima.

Uz razmjenu ideja i interakciju sa sudionicima, interaktivno izlaganje koristi i PowerPoint prezentaciju.

Predviđeno vrijeme za interaktivno izlaganje je 20 minuta, a to vrijeme uključuje i pitanja publike.

Kako uobličiti prijavu za interaktivno izlaganje?

Prijava treba uključivati odgovore na pitanja:

 • Koji je cilj upotrebe tehnologije koja se prezentira interaktivnim izlaganjem? Ako je tema Vašeg interaktivnog izlaganja npr. korištenje određenog IKT alata, pojasnite što je novo u alatu, kako doprinosi učenju, koje izazove i probleme rješava (zašto koristite upravo taj alat) te kako potiče razvoj vještina.
 • Koji su očekivani (po mogućnosti mjerljivi) ishodi provedene aktivnosti?
 • Kratak opis alata/programa/metode?
 • Zašto je izabran taj alat/program/metoda i koji problem je pri tome rješavan?
 • Koje su naučene lekcije? Na koje ste probleme nailazili i kako ste ih rješavali? Što je bilo dobro, a što nije u primjeni alata/programa/metode i kako ih unaprijediti?
 • Koji su planovi za budućnost? Na koji način ćete koristiti alat/program/metodu u budućnosti, a s obzirom na iskustvo koje ste stekli?

Radionica

Radionica je format u kojem autor prezentira te putem raznih alata prenosi znanje sudionicima koji aktivno i praktično sudjeluju.

S obzirom na to da će ove godine CUC konferencija biti održana u hibridnom modelu, dio radionica će biti moguće prenositi online. Ako na vašoj radionici može sudjelovati veliki broj polaznika, molimo tu informaciju naznačite u prijavi te će takva radionica uključiti i online sudionike.

Predviđeno vrijeme za održavanje radionice je 90 minuta, a to vrijeme uključuje i pitanja publike.

Kako uobličiti prijavu za radionicu?

 • Navesti ishode učenja za polaznike radionice (prikazati iz perspektive polaznika): Što će polaznici naučiti/svladati/biti sposobni napraviti nakon pohađanja radionice. Primjerice, nakon pohađanja radionice o Moodle-u polaznici će moći: ulogirati se, pregledavati materijale, koristiti forum i kalendar te predati zadatak.
 • Definirati ciljane grupe: Kome je radionica namijenjena? Kakvog su profila očekivani polaznici?
 • Definirati potrebna predznanja polaznika radionice: Koja su prethodno stečena znanja, vještine ili iskustva neophodna?
 • Definirati razinu predznanja: osnovna, srednja ili napredna?
 • Odrediti veličinu grupe: Koji je minimalan broj prijavljenih polaznika ispod kojeg se radionica neće održati? Koji je maksimalan broj polaznika? 
 • Predstaviti metode koje će se koristiti:
  • Predavanje
  • Prezentacija s predavačkog računala
  • Grupni rad polaznika, uz korištenje računala ili bez
  • Individualni rad polaznika, na računalu ili bez
  • Neki drugi oblik rada (koji?).

Konferencijski rad 

U konferencijskom radu razmatraju se rezultati i teorije koji nisu nužno izvorni, već su i ranije bili poznati. Autor koji prijavljuje rad za konferenciju „CUC 2021: Nove prilike“ može u njemu opisivati iskustva u primjeni znanstvenih rezultata, kao i ostala iskustva stečena kroz rad i projekte u edukaciji, znanosti, medijima i informacijsko-komunikacijskoj tehnologiji.

Predviđeno vrijeme za prezentaciju konferencijskog rada je 15 minuta, a to vrijeme uključuje i pitanja publike.

Kako uobličiti prijavu za konferencijski rad?

 • Struktura: uvod, opis rada i rezultata te zaključci
 • Opseg: najviše osam stranica 
  U taj opseg ulazi i sažetak od najviše 250 riječi, popis korištene literature (oblikovan po metodi brojčanih bilježaka) kao i slike te ostali grafički prikazi
 • Format prijave: PDF dokument
 • Veličina datoteke: maksimalno 25 MB 

Prijava konferencijskog rada mora biti anonimna. 
Predložak za tekst konferencijskog rada možete preuzeti sa: https://docs.google.com/document/d/1baq86zeUytTQoIQfmesdlVZ6cnJMrMBltGJJ0e_G1VE/edit

PRI OSMIŠLJAVANJU PRIJAVE PREPORUČAMO UZETI U OBZIR

Naslov je najčitaniji i najvidljiviji dio rada jer se, zajedno s imenom autora, objavljuje u programu konferencije. Na temelju naslova sudionici uglavnom odlučuju pohađati izlaganje ili radionicu. Zato je vrlo važno da je naslov kratak, sažet i zanimljiv. 

U obrascu za prijavu pojavljuju se dvije verzije naslova:

 • Kratki naslov rada je verzija naslova koja će biti objavljena u programu konferencije i obavezan je. Maksimalan broj znakova je 60.
 • Dugi naslov je proširena verzija kratkog naslova. Unos dugog naslova nije obvezan no nudi priliku prenijeti ideju rada ako to nije bilo moguće u kratkom naslovu. 

KAKO SE PRIJAVITI?

Prijedlozi se prijavljuju isključivo putem obrasca za prijavu.

Upute za popunjavanje nalaze se u zaglavlju obrasca i u samom obrascu, a dostupne su i kratke videoupute. Autore pozivamo da ih pažljivo prate. 

Kako ispravno prijaviti konferencijski rad?

Kako ispravno prijaviti interaktivno izlaganje?

Kako ispravno prijaviti radionicu?

VAŽNE INFORMACIJE

 • Prijave se mogu predati isključivo putem obrasca za prijavu, molimo ne šaljite radove e-poštom.
 • Budite sigurni da sadržaj prijave odgovara odabranoj temi. 
 • Prije podnošenja prijave, provjerite jeste li upisali točna imena autora i kontakt podatke.
 • Dobro provjerite da nemate gramatičke, pravopisne i druge greške.
 • Postavite filtere u vašem poštanskom sandučiću kako biste mogli neometano dobivati e-poštu s adrese cuc@carnet.hr te kako biste izbjegli da ona odlazi u smeće.
 • Ista osoba može prijaviti najviše dva rada kao prvi autor.
 • Broj autora po radu je neograničen.
 • Podnošenjem prijedloga suglasni ste da ćete, ako budete odabrani, biti u mogućnosti predstaviti rad, odraditi izlaganje ili radionicu u bilo kojem trenutku od 27. do 29. listopada 2021. godine.
 • Povlaštena kotizacija za autore uključuje program konferencije, obroke i materijale. Ne uključuje troškove smještaja i prijevoza. 
 • Vodite računa da kotizaciju uplatite na vrijeme. 
 • Rezervirajte svoje mjesto u hotelu na vrijeme.
 • Prijedlozi se uvrštavaju u program nakon što barem jedan od potpisanih autora uplati kotizaciju.
 • Službeni jezik konferencije je hrvatski. Autori svoje interaktivno izlaganje, konferencijski rad ili radionicu prezentiraju na hrvatskom jeziku.
 • Predavanja stranih pozvanih predavača bit će održana na engleskom jeziku.