UNESCO-ov stručnjak za umjetnu inteligenciju u obrazovanju na CUC-u

Objavljeno

Zadnji dan konferencije rezerviran je za predavanje Fengchun Miaoa, direktora Jedinice za tehnologiju i umjetnu inteligenciju u obrazovanju u UNESCO-u. Fengchun Miao je zadužen za vođenje programa o umjetnoj inteligenciji u obrazovanju, IKT-u u razvoju obrazovne politike, razvoju digitalnih vještina za nastavnike i učenike, otvorenim obrazovnim resursima (OER), mobilnom učenju i budućim e-školama, o čemu će biti riječi i na predavanju.

Ujedno je odgovoran za organizaciju i dodjelu UNESCO-ove nagrade za primjenu IKT-a u obrazovanju. Od njegovih postignuća vrijedi izdvojiti organizaciju dvije međunarodne konferencije o umjetnoj inteligenciji u obrazovanju (2019., 2020.) i rad na razvoju Pekinškog konsenzusa – prvog međunarodnog konsenzusa o umjetnoj inteligenciji u obrazovanju. Osim navedenog, tu je i pokretanje i organiziranje Tjedna mobilnog učenja te rad na izradi i donošenje Deklaracije iz Qingdaoa o utjecaju IKT-a na postizanje cilja održivog razvoja 4 koji je usmjeren na osiguranje uključivog i kvalitetnog obrazovanja za sve ljude te promoviranje mogućnosti cjeloživotnog učenja.

Koautor je Preporuka o otvorenim obrazovnim resursima i UNESCO-ovog Okvira digitalnih kompetencija za nastavnike. Vodio je edukacije i pružao tehničke savjete u više od 70 zemalja za planiranje nacionalnih obrazovnih politika i strateških planova.

Vodio je više od 20 velikih projekata, a kao glavni urednik objavio je preko 10 izvještaja i publikacija na temu umjetne inteligencije, nastave na daljinu za vrijeme pandemije COVID-19, otvorenih obrazovnih resursa i drugo.

Prije dolaska u UNESCO, dr. Miao bio je generalni direktor Nacionalnog istraživačkog centra za računalno obrazovanje u kineskom Ministarstvu obrazovanja gdje je između ostalog bio zadužen za vođenje Nacionalnog udruženja za primjenu IKT-a u obrazovanju u K-12 školama u Kini.