Bojan Jerbić


Bojan Jerbić redoviti je profesor na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, na Zavodu za robotiku i automatizaciju proizvodnih sustava. Na istom fakultetu diplomirao je 1983. godine iz područja robotike, magistrirao 1987., a doktorirao 1993. godine iz područja umjetne inteligencije. Doktorsko istraživanje proveo je u SAD-u, a zajedno sa svojim suradnicima održava suradnju s brojnim europskim sveučilištima. Predaje brojne kolegije iz područja autonomnih sustava, umjetne inteligencije, robotike i inženjerskog računalstva. 

Njegovo znanstveno istraživanje uglavnom je usmjereno na inteligentne modele upravljanja za robotske sustave s više agenata, medicinsku robotiku, interakciju čovjeka i robota i modele samosvijesti robota. Objavio je više od 160 znanstvenih i stručnih radova, tri knjige te sudjelovao u brojnim istraživačko-razvojnim projektima. Održao je šezdesetak pozvanih predavanja u zemlji i inozemstvu. Zahvaljujući istraživačkim projektima i suradnji s industrijom, uspostavio je jedan od najnaprednijih centara izvrsnosti za primijenjenu robotiku u Europi (CRTA – Regional Centre of Excellence for Robotic Technologies).