Kotizacije


Cijena kotizacije iznosi 800,00 kn. Kotizacija uključuje program konferencije, konferencijske materijale i obroke za sva tri dana konferencije te društvena događanja. Iznos kotizacije ne uključuje troškove smještaja i prijevoza.

Jednodnevna kotizacija iznosi 500,00 kn. Cijena kotizacije uključuje program konferencije, konferencijske obroke za odabrani dan i konferencijske materijale. Iznos kotizacije ne uključuje troškove smještaja i prijevoza.

Autori radova, izlagači, CARNET koordinatori i sistem inženjeri, administratori imenika i resursa, administratori e-Dnevnika, voditelji županijskih stručnih vijeća informatike/računarstva te članovi nevladinih organizacija ostvaruju pravo na povlaštenu kotizaciju koja iznosi 50 % od cijene pune kotizacije.

Prijave na konferenciji (on-site) neće biti moguće. 

U tablici možete vidjeti iznos kotizacija (po osobi) za razne kategorije polaznika:

Kotizacija:
Svi polaznici800,00 HRK
(106,18 EUR)
Autori radova, izlagačke kotizacije izvan izlagačkih paketa, CARNET koordinatori,
sistem inženjeri, administratori imenika i resursa, administratori e-Dnevnika, voditelji županijskih stručnih vijeća informatike/računalstva i članovi nevladinih organizacija*
400,00 HRK
(53,09 EUR)
Grupe od 5 i više članova**600,00 HRK
(79,63 EUR)
Jednodnevna kotizacija500,00 HRK
(66,36 EUR)
Sudjelovanje preko online platformebesplatno

*CARNET koordinatori i sistem inženjeri, administratori imenika i resursa, administratori e-Dnevnika, voditelji županijskih stručnih vijeća informatike/računarstva te članovi nevladinih organizacija imaju pravo na posebnu cijenu kotizacije, nižu 50 % koju subvencionira CARNET.