Formati prijave


Interaktivno izlaganje 

Prijava za interaktivno izlaganje treba sadržavati primjere iz prakse, kao što je upotreba novog alata ili programa, inovativne nastavne metode ili slično. Potrebno je zorno prezentirati konkretan alat, program, metodu i dostupne podatke s posebnim naglaskom na korisničko iskustvo. Moguće je prikazati i rad na nekom projektu koji još nije rezultirao završnim podacima i zaključcima. 

Uz razmjenu ideja i interakciju sa sudionicima, interaktivno izlaganje koristi i PowerPoint prezentaciju. 

Predviđeno vrijeme za interaktivno izlaganje je 15 minuta, a to vrijeme uključuje i pitanja publike. 

Kako uobličiti prijavu za interaktivno izlaganje

Prijava treba uključivati odgovore na pitanja: 

 • koji je cilj upotrebe tehnologije koja se prezentira interaktivnim izlaganjem? Ako je tema Vašeg interaktivnog izlaganja npr. korištenje određenog IKT alata, pojasnite što je novo u alatu, kako doprinosi učenju, koje izazove i probleme rješava (zašto koristite upravo taj alat) te kako potiče razvoj vještina. 
 • koji su očekivani (po mogućnosti mjerljivi) ishodi provedene aktivnosti? 
 • kratak opis alata/programa/metode? 
 • zašto je izabran taj alat/program/metoda i koji problem je pri tome rješavan? 
 • koje su naučene lekcije? Na koje ste probleme nailazili i kako ste ih rješavali? Što je bilo dobro, a što nije u primjeni alata/programa/metode i kako ih unaprijediti? 
 • koji su planovi za budućnost? Na koji način ćete koristiti alat/program/metodu u budućnosti, a s obzirom na iskustvo koje ste stekli? 
 • ključne riječi. 

Radionica 

Radionica je format u kojem autor prezentira te putem raznih alata prenosi znanje sudionicima koji aktivno i praktično sudjeluju. 

S obzirom na to da će i ove godine CUC konferencija biti održana u hibridnom modelu, dio radionica će biti moguće prenositi online. Ako na vašoj radionici može sudjelovati veliki broj polaznika, molimo tu informaciju naznačite u prijavi te će takva radionica uključiti i online sudionike. 

Predviđeno vrijeme za održavanje radionice je 90 minuta, a to vrijeme uključuje i pitanja publike. 

Kako uobličiti prijavu za radionicu? 

 • navesti ishode učenja za polaznike radionice (prikazati iz perspektive polaznika): Što će polaznici naučiti/svladati/biti sposobni napraviti nakon pohađanja radionice. Primjerice, nakon pohađanja radionice o Moodle-u polaznici će moći: ulogirati se, pregledavati materijale, koristiti forum i kalendar te predati zadatak. 
 • definirati ciljane grupe: Kome je radionica namijenjena? Kakvog su profila očekivani polaznici? 
 • definirati potrebna predznanja polaznika radionice: Koja su prethodno stečena znanja, vještine ili iskustva neophodna? 
 • definirati razinu predznanja: osnovna, srednja ili napredna? 
 • odrediti veličinu grupe: Koji je minimalan broj prijavljenih polaznika ispod kojeg se radionica neće održati? Koji je maksimalan broj polaznika?  
 • predstaviti metode koje će se koristiti: 
  • predavanje
  • prezentacija s predavačkog računala 
  • grupni rad polaznika, uz korištenje računala ili bez 
  • individualni rad polaznika, na računalu ili bez 
  • neki drugi oblik rada (koji?) 
 • ključne riječi.

Konferencijski rad 

U konferencijskom radu razmatraju se rezultati i teorije koji nisu nužno izvorni, već su i ranije bili poznati. Autor koji prijavljuje rad za konferenciju „CUC 2022: Otvaranje u zatvorenom svijetu – postdigitalna znanosti i obrazovanje“ može u njemu opisivati iskustva u primjeni znanstvenih rezultata, kao i ostala iskustva stečena kroz rad i projekte u edukaciji, znanosti, medijima i informacijsko-komunikacijskoj tehnologiji. 

Predviđeno vrijeme za prezentaciju konferencijskog rada je 15 minuta, a to vrijeme uključuje i pitanja publike. 

Odabrani radovi bit će razmotreni za objavljivanje u konferencijskom zborniku. 

Prijava otvorenog panela 

Otvoreni panel je javna rasprava na kojoj sudjeluje i publika.  

Prijava otvorenog panela treba sadržavati: 

 • naslov otvorenog panela 
 • govornike (potrebno je navesti diskutanta/icu i paneliste/ice. Maksimalan broj panelista je četiri, dok je diskutant/ica jedan/na.)  
 • predviđeno trajanje panela (moguće je odabrati opciju od 45 minuta ili 90 minuta)
 • ishode učenja za polaznike panela (ishode je potrebno formulirati iz perspektive polaznika: Što će polaznici naučiti na panelu?) 
 • definiranu ciljanu grupu (kome je panel namijenjen? Kojeg su profila očekivani polaznici?) 
 • potrebna predznanja polaznika panela (koja su prethodno stečena znanja, vještine ili iskustva neophodna i/ili bitna za pohađanje panela?) 
 • potrebna razinu predznanja (osnovna/srednja/napredna) 
 • ključne riječi.

Kriteriji za evaluaciju otvorenog panela: 

 1. Aktualnost i ažurnost teme – radi li se o aktualnom problemu?
 2. Doprinos konferenciji – hoće li panel dati značajan doprinos temama konferencije?
 3. Relevantnost panelista / panelistica – znanje, iskustvo, konstruktivnost, raznolikost u odnosu na tematske, institucionalne, geografske i demografske karakteristike (npr. radno mjesto, spol).  
 4. Ostavljanje dojma na publiku – imaju li panelisti / panelistice potencijal utjecati na publiku, dokazuje li njihov životopis iskustvo da su sudjelovali na sličnim događanjima (npr. panelima, radionicama, konferencijama). 
 5. Pristup –  hoće li panelisti omogućiti uključivanje različitih perspektiva te potaknuti sudjelovanje publike? 
 6. Jasnoća – prijedlog treba biti jasan, potpun i artikuliran. 

Znanstveni rad  

 • ispuniti polja Opće informacije, Teme, Sažetak Vaše prijave, Ključne riječi, Autori, Autor za komunikaciju s organizatorima te Lozinka 
 • vrijeme predviđeno za prezentiranje znanstvenog rada na konferenciji, u koje treba uračunati i vrijeme za pitanja publike, je 30 minuta. 

PRI OSMIŠLJAVANJU PRIJAVE PREPORUČUJEMO UZETI U OBZIR: 

Naslov je najčitaniji i najvidljiviji dio rada jer se, zajedno s imenom autora, objavljuje u programu konferencije. Na temelju naslova sudionici uglavnom odlučuju pohađati izlaganje ili radionicu. Zato je vrlo važno da je naslov kratak, sažet i zanimljiv.  

U obrascu za prijavu pojavljuju se dvije verzije naslova: 

 • Kratki naslov rada je verzija naslova koja će biti objavljena u programu konferencije i obavezan je. Maksimalan broj znakova je 60. 
 • Dugi naslov je proširena verzija kratkog naslova. Unos dugog naslova nije obvezan no nudi priliku prenijeti ideju rada ako to nije bilo moguće u kratkom naslovu.  

VAŽNE INFORMACIJE