Organizacijski odbor


Predsjednica Organizacijskog odbora

Ana Smoljo

Članovi Organizacijskog odbora

Nino Ćosić
Anja Korda
Hrvoje Lisac
Dragan Lakićević
Tomislav Negulić
Maja Petrović
Goran Škvarč

Tajnica konferencije

Sara Barba

Kontakt e-adresa