Antun Zupanc


Ravnatelj Centra za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice. Živi i radi u Krapinskim Toplicama. Diplomirao je na Edukacijsko- rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Posljednjih deset godina obnaša funkciju ravnatelja Centra za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice. Po struci je edukacijski rehabilitator.

U ožujku 2021. godine preuzima vođenje Saveza edukacijskih rehabilitatora Hrvatske, krovne organizacije u koju se udružuju sve udruge edukacijskih rehabilitatora Hrvatske.. Tijekom njegovog mandata kao ravnatelja, Centar za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice uključen je u Pilot projekt e-Škole kao jedina posebna odgojno- obrazovna ustanova u RH uključena u navedeni projekt. Pobornik je implementacije modernih IK tehnologija u proces obrazovanja učenika s teškoćama što je obilato primjenjivao u svom radu- od nastave na daljinu i on-line kolaboracije s drugim školama kao neku vrstu e-twinninga (od 2009. do 2011.), pa sve do asistivne tehnologije i potpomognute i alternativne komunikacije. 2008. godine osvojio je prvu nagradu u kategoriji „Sadržaj“ na Europskom Forumu inovativnih učitelja u organizaciji tvrtke Microsoft i predstavljao Hrvatsku na Svjetskom Forumu inovativnih učitelja u Hong Kongu (2008. godine).