PROGRAM KONFERENCIJE

Zbog tehničkih razloga određeni broj video zapisa nije odgovarajuće kvalitete i nije objavljen na Zborniku radova.
TUTORIJALI
T1 Interoperabilnost institucionalnih repozitorija na ustanovama
Autor: Alen Vodopijevec, Institut Ruđer Bošković, Hrvatska
T2 Encarta 2007.
Autori: Eugen Ban, Agencija za odgoj i obrazovanje; Vibor Cipan, Prirodoslovno-matematički fakultet u Zagrebu, Darko Čengija, Edin Kadić, Medicinska škola Ante Kuzmanića u Zadru, Hrvatska
T3 Učionica pod kontrolom
Autor: Miroslav Ivančević, CARNet, Hrvatska
T4 Izrada uporabivih web sjedišta
Autor: Gordan Gledec, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb, Hrvatska
   
RADIONICE
R1 VoIP slikovnica
Autori: Bruno Penco, Ivica Šakić, Sedam IT d.o.o., Hrvatska
R2 Logo - online učenje
Autor: Lidija Kralj, OŠ Veliki Bukovec, Hrvatska
R3 Moodle – od 0 do kolegija u 30 minuta
Autor: Jasmin Klindžić, Filozofski fakultet u Zagrebu, Hrvatska
R4 Soba s pogledom – CARNet videokonferencije
Autori: Damir Regvart, Daniel Franković, Luka Mlinarić, Hrvoje Lisac, CARNet, Hrvatska
R5 W2K3 kuharica
Autori: Hrvoje Vilić, IT Akademija Sveučilišta u Rijeci; Vilim Jurković, ŽTŠ;
Edin Kadić, Medicinska škola Ante Kuzmanića u Zadru, Hrvatska
R6 Wiki – Nawikni se na Wiki
Autor: Branka Vuk, CARNet, Hrvatska
R7 Instalacija Drupal CMS-a
Autor: Ljubomir Hrboka, CARNet, Hrvatska
R8 Digitalni horizonti školstva
Autori: Zoran Medanić, Igor Crnković, Hrvatska
R9 Kako biti uspješan online mentor?
Autori: Tomislav Stipančić, Željana Vučina, eGO-Znanje d.o.o., Zagreb, Hrvatska
R10 "C - online" i "Pascal - online"
Autori: Tatjana Stranjak, III. gimnazija, Osijek; Vesna Tomić, Gimnazija A.G.Matoša, Đakovo; Aleksandra Mudrinić, CARNet, Hrvatska
   
OKRUGLI STOLOVI
OS1 Autorsko pravo
Moderator: Tihomir Katulić (Pravni fakultet Zagreb)

Sudionici: Ivana Jović (Iskon Internet), Jadranka Stojanovski (Institut Ruđer Bošković), Dragutin Nemec (Pravni fakultet Zagreb), Bojan Stipić (Microsoft Hrvatska)
 
PREZENTACIJE
PR1 Suradnja CARNeta i Metroneta - širokopojasni pristup uslugama
PR2 "Informatizacija visokoobrazovnih učilišta - od SAP rješenja do b4b korisnika"
PR3 Školovanje: "E-learning specijalizacija za izradu sadržaja i primjenu"
prof. Zlatko Kunštek, dipl.ing., ALGEBRA
PR4 Cisco Unified Wireless Network - druga generacija bežičnih mreža
Vedran Hafner, Cisco Systems Hrvatska, Miro Capan, RECRONET
PR5 Elsevier News
PR6 Prezentacija CARNetovih usluga
Zvonimir Stanić, CARNet, Hrvatska
PR7 Prezentacija Fonda "Jedinstvo uz pomoć znanja"
Hrvoje Meštrić, Fond "Jedinstvo uz pomoć znanja", Hrvatska
 
PLENARNA PREDAVANJA / POZVANI PREDAVAČI
P1 Prijenosno racunalo za 100 USD - MIT ili stvarnost?!
Ivan Krstić
P2 Mreža Internet2
Heather Boyles
P3 Transformacija učenja uz pomoć informacijsko komunikacijskih tehnologija
Greg Butler
 
PREDAVANJA
Tematska cjelina A – Trendovi u obrazovanju I/IV
A1 Učenici izrađuju prezentacije na teme iz školskog gradiva
Autor: Tajana Velikanja, OŠ Stoja Pula, OŠ Tone Peruška Pula, Hrvatska
A2 Upotreba interaktivnih („pametnih“) ploča i videokonferencijskih veza u izvođenju simulacija na udaljenim lokacijama u pomorskim školama
Autori: Toma Gvozdanović, Zoran Ikica, Pomorska škola Split, Hrvatska
A3 Online mentor u pet tjedana
Autor: Gordana Jugo, CARNet, Hrvatska
A4 Tečaj "Primjena trigonometrije na pravokutan trokut"
Autori: Milojka Rataić, Srednja škola Konjščina; Maja Mumelaš, IX. gimnazija Zagreb, Hrvatska
A5 Utjecaj ICT-a na nastavu
Autor: Ljiljana Ille, Grafička škola u Zagrebu; Sanja Ledinek, OŠ Tituša Brezovačkog, Hrvatska
A6 Ampyx - sustav za on-line provjeru znanja
Autori: Stjepan Husak, Tehnička škola Daruvar; Krunoslav Husak, Fakultet elektrotehnike i računarstva u Zagrebu, Hrvatska
 
Tematska cjelina A – Trendovi u obrazovanju II/IV
A1 Prozor u moja četiri blok sata i sat testiranja učenika
Autor: Ivica Kartelo, Kartelo ustanova, Graditeljska, obrtnička i grafička škola Split, Hrvatska
A2 Primjena multimedijalnog alata (MS Producera) u nastavi biologije
Autor: Neda Pešić, Medicinska škola Ante Kuzmanića Zadar, Hrvatska
A3 Mreža u učionici – učionica u mreži
Autori: Gordana Pintarić-Kovač, Zoran Kovač, Gimnazija Ivana Zakmardije Dijankovečkoga, Hrvatska 
A4 Željeni obrazovni ishodi u nastavi informatike
Autori: Leo Budin, Fakultet elektrotehnike i računarstva u Zagrebu; Zlatka Markučič,  XV. gimnazija Zagreb; Smiljana Perić, II. gimnazija Zagreb; Predrag Brođnac, V. gimanzija Zagreb, Hrvatska
A5 „Učimo gledati“ – prateći CD-i uz udžbenike za likovnu kulturu
Autor: Miroslav Huzjak, Učiteljski fakultet u Zagrebu, Hrvatska
A6 Interaktivno učenje hrvatskog jezika u razrednoj nastavi
Autori: Anka Jurinović, Andreja Kosorčić, Marijana Kovačić, Romana Malešević, Višnja Mušnjak, Romana Ana Reščić, Osnovana škola Nikole Tesle Zagreb, Hrvatska
 
Tematska cjelina A - Trendovi u obrazovanju III/IV
A1 Didaktični potencial interaktivnih tabel
Autor: Andreja Bačnik, Zavod RS za šolstvo, MIŠKA d.o.o., Slovenija
A2 PUP
Autori: Ankica Jagnjić , Gabrijela Čorković, Privatna ekonomsko-informatička škola Zagreb, Emina Grmić, Tehnička škola Bjelovar; Karmen Sadaić, Filozofski fakultetu u Osijeku; Marjana Seršić, OŠ "Zamet" Rijeka; Vesna Brust, Ekonomska i upravna škola Osijek, Hrvatska
A3 Kako postići uspjeh u e-tečaju?
Autor: Snježana Babić, Veleučilište u Rijeci; Mario Jadrić, Ekonomski fakultet u Splitu, Hrvatska
A4 Istraživanje o edukativnim potrebama i ponudi na području Republike Hrvatske
Autor: Maja Lapić, MojPosao, Hrvatska
A5 Kroz web vrata do znanja
Autori: Snežana Kocijančič, Srednja zdravstvena šola Ljubljana, Slovenija
A6 Microsoft Visio – kreiranje crteža i dijagrama
Autori: Ivan Čondor, Graditeljska škola Čakovec; Ljiljana Ille, Grafička škola u Zagrebu, Hrvatska
 
Tematska cjelina A - Trendovi u obrazovanju IV/IV
A1 Moodle u nastavi
Autori: Renato Matejaš, Zlatko Kunštek, Elektrotehnička škola u Zagrebu, Hrvatska
A2 mGBL- mobile Game-Based Learning (Učenje putem igara na mobilnim uređajima)
Autori: Dragan Čišić, Edvard Tijan, Dario Ogrizović, Pomorski fakultet u Rijeci, Hrvatska
A3 Korištenje obrazovnog objekta: „e-tečaj: Osnove e-learninga“ u edukaciji obrazovnih djelatnika
Autori: Snježana Babić, Veleučilište u Rijeci; Vlasta Abramić, Graditeljska škola Čakovec; Ljiljana Miletić, Sanja Grabusin, Gimnazija Požega, Hrvatska
A4 E-learning kao komunikacijski kanal
Autor: Dragan Dejanović, Hrvatske telekomunikacije d.d., Hrvatska
A5 Školski projekti kao model učenja
Autor: Saida Deljac, Željeznička tehnička škola u Zagrebu, Hrvatska
A6 IT Akademija Sveučilišta u Rijeci i programi cjeloživotnog obrazovanja
Autori: Marta Žuvić-Butorac, Hrvoje Vilić, IT Akademija Sveučilišta u Rijeci, Hrvatska
 
Tematska cjelina B – Web u službi korisnika I/II
B1 Informacijski servis «CMJ odgovara na Vaše kliničko pitanje!»
Autor: Helena Markulin, Medicinski fakultet u Zagrebu, Hrvatska
B2 Razvoj metodologije za vrednovanje upotrebljivosti hrvatskih web portala
Autori: Andrina Granić, Fakultet prirodoslovno - matematičkih znanosti i kineziologije u Splitu; Ivica Mitrović, Umjetnička akademija Sveučilište u Splitu; Nikola Marangunić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska
B3 Web u službi neprofitnog doprinosa lokalnoj zajednici: dva studijska slučaja
Autor: Hrvoje Belani, Dalibor Karlović, Vedran Šantak, Udruga P.O.I.N.T., Hrvatska
B4 Testiranje uporabivosti web sjedišta
Autor: Filip Topol, Fakultet elektrotehnike i računarstva u Zagrebu, Hrvatska
B5 Web sustavi za upravljanje sadržajem – kako odabrati?
Autori: Igor Ljubi, Hrvoje Belani, Marin Vuković, Fakultet elektrotehnike i računarstva u Zagrebu, Hrvatska
B6 CARNetov portal za škole
Autori: Gordana Benat, Jasminka Maravić, Robert Majetić, Renata Šimunko, Ljerka Čulina, CARNet, Hrvatska
B7 Repozitorij Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Autor: Lea Škorić, Medicinski fakultet u Zagrebu, Hrvatska
B8 Baza udruga republike Hrvatske - www.udruge.hr
Autori: Saša Dupor, Zoran Stevanović, Udruga za mlade "Korak ispred", Hrvatska
 
Tematska cjelina B - Web u službi korisnika II/II
B1 Web stranice razreda repozitorij sadržaja za promociju uspješnosti i motiviranje suradnje uže i šire obrazovne zajednice
Autori: Mila Kokotović, Igor Rukljač, Osnovna škola Trnsko, Hrvatska
B2 Prvi online stomatološki rječnik - www.dictionaryofdentistry.com
Autori: Vedran Šantak, Pavle Buzuk, Bruna Šuligoj, Marin Vodanović , Hrvoje Brkić, Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska
B3 WikiDesk - wiki u podršci korisnicima
Autori: Nino Ćosić, Vinka Maras, Dario Marušić, Saša Tokić, CARNet, Hrvatska
B4 „Rijeka – inteligentni grad“
Autor: Vanja Smokvina, Grad Rijeka, Hrvatska
B5 Treba li se mijenjati sustav znanstvenog izdavaštva?
Autor: Jadranka Stojanovski, Institut Ruđer Bošković, Hrvatska
B6 Repozitorij školskog knjižničarstva UDK02 - Hrvatska mreža školskih knjižničara
Autori: Ivana Vladilo, Strojarska škola Rijeka; Josip Rihtarić, 2. OŠ Varaždin, Hrvatska
B7 Zasnivanje Hrvatske arhive podataka društvenih i humanističkih znanosti
Autori: Andrija Henjak, Dunja Potočnik, Teo Matković, Alen Vodopijevec, Institut Ruđer Bošković, Hrvatska
 
Tematska cjelina C – Sigurnost korisnika na mreži
C1 Zaštita integriteta bežične komunikacije
Autori: Hrvoje Lozančić, Danko Kezić, Anita Gudelj, Pomorski fakultet u Splitu, Hrvatska
C2 Računalna forenzika
Autor: Aco Dmitrović, Hrvatski geološki institut, Hrvatska
C3 Sigurnost na granici vaše mreže – OpenVPN i NuFW
Autori: Albert Novak, CARNet
C4 Korisnik u fokusu cybernapada
Autor: Nino Jogun, CARNet, Hrvatska
C5 Sigurnost Windows Vista operacijskog sustava
Autor: Tihomir Katić, Fakultet elektrotehnike i računarstva u Zagrebu, Hrvatska
C6 Zaštita bežičnih mreža
Autor: Krešimir Nesek, CARNet, Hrvatska
 
Tematska cjelina D – Sustavi i usluge po mjeri korisnika I/II
D1 Internetski informacijski sustav obrazovanja, kulture i športa u Gradu Zagrebu
Autor: Slavko Borac, Grad Zagreb - Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport, Hrvatska
D2 Sustavi i usluge po mjeri Graditeljske, obrtničke i grafičke škole Split
Autor: Ivica Kartelo, Kartelo ustanova, Graditeljska, obrtnička i grafička škola Split, Hrvatska
D3 Mogućnosti komunikacije alata za e-obrazovanje s programskom okolinom  - institucijskim repozitorijem, lokalnim CMS-om i aplikacijama Web 2.0
Autori: Boris Bosančić, Milijana Mičunović, Boris Badurina, Filozofski fakultet u Osijeku, Hrvatska
D4 Virtualni istraživački laboratorij (VRL): novi put ka istraživanju
Autori: Tomislav Stipančić, Bojan Jerbić, Petar Ćurković, Fakultet strojarstva i brodogradnje u Zagrebu, Hrvatska
D5 Upotreba ICT-a u evaluacijskoj komunikaciji roditelja i
učitelja/nastavnika (T2P i P2T)

Autor: Željko Burcar, OŠ Frana Krste Frankopana Zagreb, Hrvatska      
 
Tematska cjelina D – Sustavi i usluge po mjeri korisnika II/II
D1 "Analiza mogućnosti izvođenja nastave iz informatike u primarnom obrazovanju uz pomoć besplatnog softvera otvorenog izvornog koda (nastavna cjelina Rješavanje problema i programiranje)"
Autori: Predrag Oreški, Visoka učiteljska škola u Čakovcu; Tanja Oreški, Osnovna škola Orehovica, Hrvatska
D2 Usluga filtriranja nepoćudnih sadržaja za osnovne i srednje škole
Autor: Emil Marmelić, CARNet, Hrvatska
D3 Mobilnost u fiksnoj telefoniji
Autor: Ivo Gržetić, Optima Telekom d.o.o., Hrvatska
D4 Informacijsko tehnološke usluge u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu
Autor: Krunoslav Rendulić, Nacionalna i sveučilišna knjižnici u Zagrebu, Hrvatska
D5 Single sign-on Looking Easy – SLEASY
Autori: Mate Boban, Darko Grabar, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu, Hrvatska
 
Tematska cjelina E – Mreža i mrežne tehnologije
E1 Pristup udaljenom računalu s GNU/Linux-operacijskim sustavom sa računala na kojem se izvršava Windows-operacijski sustav
Autor: Krunoslav Peter, Zavod za javno zdravstvo grada Zagreba, Hrvatska
E2 Mobilne ad-hoc mreže – bežični pristup bez infrastrukture
Autor: Albert Novak, CARNet, Branko Velimirović, Sveučilište u Puli, Hrvatska
E3 IMUNES: open-source emulator / simulator računalnih mreža
Autor: Mirta Medanić, Fakultet elektrotehnike i računarstva u Zagrebu, Hrvatska
E4 Tehnologija XCARNet usluge
Autor: Darko Parić, CARNet, Hrvatska
E5 Korporativni VPN/SSL pristup
Autor: Dalibor Dukić, Sedam IT d.o.o., Hrvatska
 
Tematska cjelina F - Paneuropska mreža GEANT2 I/II
F1 Europska znanstveno-istraživačka mreža
Autor: I. Marić, Srce, Hrvatska
F2 Promicanje pan-europske mreže i segmentacija korisnika
Autor: G. Škvarč, CARNet, Hrvatska
F3 PerfSONAR
Autor: D. Matek, Srce, Hrvatska
F4 Sigurnost GEANT2 mreže
Autor: N. Jogun, CARNet, Hrvatska
F5 Garantirana end-to-end usluga sa rezervacijom mrežnog kapaciteta
Autori: H. Popovski, Srce; D. Regvart, D. Parić, CARNet, Hrvatska
 
Tematska cjelina F - Paneuropska mreža GEANT2 II/II
F1 eduGAIN - konfederacija europskih autentikacijskih i autorizacijskih infrastruktura
Autor: M. Milinović, Srce, Hrvatska
F2 O uspostavi europskog roaming sustava eduroam
Autori: M.  Milinović, D. Penezić, Srce, Hrvatska
F3 točka-točka (Point-to-Point) servis: Predstavljanje i promocija
Autori: I. Marić, M. Klobučar, Srce, Hrvatska
F4 Performance Enhacement and Response Team - PERT
Autor: B. Schmidt, CARNet, Hrvatska
F5 Uspostava pan-europske videokonferencijske službe
Autori: D. Regvart, H. Lisac, CARNet, Hrvatska
 
Tematska cjelina G – Učenje i poučavanje na daljinu I/II
G1 Razvoj tečaja Mehanika tla u WebCT okruženju
Autori: Dubravko Domitrović, B. Kovačević Zelić, Rudarsko geološko naftni fakultet u Zagrebu, Hrvatska
G2 Samoprocjena i procjena znanja u e-obrazovanju
Autori: Milan Taradi, Sunčana Kukolja Taradi, Marinko V. Marijanović, Medicinski fakultet u Zagrebu, Hrvatska
G3 Digitalni obrazovni sadržaji mogućnosti korištenja, objave i zaštite
Autori: Saida Deljac, Želježnička tehnička škola u Zagrebu; Mladenka Berović, Prometno tehnička škola Šibenik, Hrvatska
G4 Inteligencija i efikasnije online učenje
Autori: Janko Žufić, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli; Damir Kalpić, Fakultet elektrotehnike i računarstva u Zagrebu, Hrvatska
G5 InterMeCo hrvatskih medicinskih fakulteta
Autori: Sunčana Kukolja-Taradi, Medicinski fakultet u Zagrebu; Zoran Đogaš, Medicinski fakultet u Splitu;  Ines Drenjančević-Perić, Medicinski fakultet u Osijeku; Marina Dabić, Strojarski fakultet u Osijeku
G6 Nasilje preko modernih oblika komunikacije-interneta i mobitela
Autori: Marija Krmek, M. Škrlec, G. Buljan Flander, Poliklinika za zaštitu djece grada Zagreba, Hrvatska
 
Tematska cjelina G – Učenje i poučavanje na daljinu II/II
G1 Razvoj kvalitete u e-obrazovanju
Autori: Tihomir Orehovački, Goran Bubaš, Dragutin Kermek
Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu, Hrvatska
G2 Taksonomija  modela  instrukcijskog  dizajna i  ims ld  standard
Autori: Goran Bubaš, Darko Grabar, Danijela Bambir, Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu, Hrvatska
G3 Zdravstvena škola (ZŠ) iz Splita u projektu e-medica ili kako je videokonferencija promijenila pristup učenju u Zdravstvenoj školi
Autor: Antonela Czwyk Marić, Zdrastvena škola u Splitu, Hrvatska
G4 Učinkovita edukacija na daljinu – Adobe Acrobat Connect
Autor: Goran Pećarina, HSM informatika d.o.o., Hrvatska
G5 E-learning sadržaji na temelju powerpoint prezentacija
Autor: Tomislav Hoško, Algebra, Hrvatska
G6 Alati za e-obrazovanje 2.0
Autori: Tihomir Orehovački, Mario Konecki, Danijel Radošević, Fakultet organizacije i informatike, Hrvatska