POZDRAVNI GOVOR

Deveta CARNetova korisnička konferencija održana je pod nazivom „Korisnik u fokusu“. Sagledavajući djelovanje i aktivnosti Hrvatske akademske i istraživačke mreže – CARNet, ono što se prvo uočava jest tehnologija – Internet i računalno-komunikacijska oprema koju CARNet osigurava za sve ustanove u sustavu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa. Tek na drugi pogled dolazi se do više od pola milijuna korisnika kojima tu tehnologiju stavljamo na raspolaganje. Nudeći nove i nadograđujući postojeće sustave i usluge, potrebe korisnika polako ali sigurno dolaze u prvi plan. Budući da je tehnologija postala sveprisutna, dostupna i relativno jeftina, njezino oblikovanje, prilagodba, korištenje i usmjeravanje prema potrebama korisnika postaje sve više fokus našeg djelovanja. Krajnji korisnik postaje onaj koji diktira trendove i izražava svoje potrebe, a na nama je da mu omogućimo da napreduje i da se razvija u smjeru koji želi.

Nekoliko događaja posebno obilježava ovogodišnji CUC. Po prvi puta broj sudionika iz sustava osnovnog i srednjeg školstva nadmašio je broj sudionika iz sustava znanosti i visokog školstva, a ta činjenica se reflektirala i u broju prijavljenih radova i u programu ovogodišnje konferencije. Informacijsko-komunikacijske tehnologije zaživjele su u školama priključenim na CARNet mrežu te su postale sastavni dio nastavnog sadržaja i način(a) izvođenja nastave. CUC 2007 to uvažava, a prethodne konferencije si to bez lažne skromnosti pripisuju u zasluge.

Konferencija je zadržala međunarodni Programski odbor koji je ponudio program od osamdeset i dva rada podijeljenih u sedam tematskih cjelina, uz koje je održano i četiri tutorijala, deset radionica, jedan okrugli stol te sedam prezentacija.
Na konferenciji smo ugostili i tri pozvana predavača koji su nam približili američku mrežu Internet2, organizaciju One Laptop per Child i rad na stvaranju prijenosnog računala za 100 US dolara te iskorake tvrtke Microsoft na području obrazovanja.
Tradicionalno nas je pratio Webfestival koji je ove godine bio posvećen wikiju, a po prvi puta je održano i natjecanje učeničkih radova na temu «Škola i Internet».

U sklopu konferencije obilježili smo i petnaestu godišnjicu uspostave prve internetske veze u RH - 15@HR te smo se u sklopu gala večere konferencije prisjetili prošlosti Interneta u Republici Hrvatskoj, kao i ljudi i događaja koji su obilježili to razdoblje.
Izuzetno mi je zadovoljstvo da ste prepoznali sve gore navedeno te nam poklonili povjerenje došavši u Rijeku. Stoga iskreno zahvaljujem svim članovima Programskog i Organizacijskog odbora, pozvanim predavačima, autorima i voditeljima tutorijala i radionica, voditeljima i sudionicima okruglih stolova i rasprava, voditeljima tematskih cjelina, autorima radova, sudionicima, gostima, sponzorima, Gradu Rijeci i svima koji su pomogli u ostvarenju CUC-a 2007, na uloženom velikom trudu i entuzijazmu koji je omogućio da ovogodišnja konferencija ostvari ovakav uspjeh.

Vidimo se na jubilarnom desetom CUC-u 2008!

Predsjednik Programskog odbora
Goran Škvarč