TEME

 • Sustavi i usluge po mjeri korisnika
  • Hosting usluga za srednje i osnovne škole i prateće aplikacije u praksi
  • Operacijski sustavi i programska podrška
  • Poslužitelji na ustanovama i korisnička stolna računala
  • Mehanizmi integracije „alternative accessa“ na AAI
  • Integrirani informacijski sustavi ustanova i elektroničko poslovanje
  • Potrebe učitelja i učenika u OŠ i SŠ za sustavima i uslugama – implementacija i prilagodba
 • Mreža i mrežne tehnologije
  • Pristup mreži i povezivanje udaljenih lokacija
  • Mrežna rješenja – primjena mrežnih tehnologija u vlastitom okruženju, samogradnja LAN-ova
  • Prilagodba mreže uslugama i korisnicima
  • Mrežne usluge (VoIP, QoS, VC, MoD, streaming…)
  • Open Source u službi mreže
 • Sigurnost korisnika na mreži
  • Sigurnost operativnih sustava
  • Mrežna sigurnost
  • Računalna forenzika
  • Privatnost na Internetu
  • Internet u školi
 • Web u službi korisnika
  • Objava, razmjena i pristup informacijama (wiki, blog, kolaboracijski alati…)
  • Sustavi za upravljanje sadržajem i znanjem (content i knowledge management) - implementacija, lokalizacija i personalizacija
  • Interni i javni webovi - interna i javna razmjena informacija
  • Digitalni obrazovni sadržaji i standardizacija materijala
  • Upotreba Weba u obveznom obrazovanju
  • Online izvori informacija
  • Institucijski repozitoriji
 • Trendovi u obrazovanju – kako učiti i poučavati?
  • Multimedija u obrazovanju
  • Cjeloživotno učenje
  • Upotreba tehnologije u obrazovanju – važnost i kvaliteta, prednosti i nedostaci, inicijative (OLPC...)
  • Obrazovanje u Hrvatskoj i inozemstvu - koje trendove slijedimo, koje odbacujemo, a koje ignoriramo?
  • Internetske tehnologije u poučavanju – metode odabira i preporuke
 • Učenje i poučavanje na daljinu
  • Tehnički preduvjeti za poučavanje na daljinu
  • Tko, kada i kako može učiti i poučavati na daljinu?
  • Zakonske potpore ili ograničenja za poučavanje na daljinu
  • Metodička i didaktička primjerenost učenja i poučavanja na daljinu
 • Paneuropska mreža GEANT2