RADIONICE I TUTORIJALI

RADIONICE  
01. Moodle – od 0 do kolegija u 30 minuta Jasmin Klindžić
02. VoIP slikovnica Bruno Penco, Ivica Šakić
03. Instalacija Drupal CMS-a Ljubomir Hrboka
04. Soba s pogledom – CARNet videokonferencije Damir Regvart, Daniel Frankovic, Luka Mlinaric, Hrvoje Lisac
05. Wiki – Nawikni se na Wiki Branka Vuk
06. Digitalni horizonti školstva Zoran Medanić, Igor Crnković
07. W2K3 kuharica Hrvoje Vilić, Vilimom Jurković i Edin Kadić
08. Kako biti uspješan online mentor? Tomislav Stipančić, Željana Vučina
09. Logo - online učenje Lidija Kralj
10. "C-online" i "Pascal-online" Tatjana Stranjak
Vesna Tomić, Aleksandra Mudrinić
   
TUTORIJALI  
01. Izrada uporabivih web sjedišta Gordan Gledec
02. Encarta u nastavi Eugen Ban, Vibor Cipan, Darko Čengija, Edin Kadić
03. Učionica pod kontrolom Miroslav Ivančević
04. Interoperabilnost institucionalnih repozitorija na ustanovama Alen Vodopijevec