OKRUGLI STOL


Autorsko pravo

Koliko vam je poznat ovaj znak © i sve ono što se krije iza njega? Tema o autorskim pravima i zaštiti istih posebno je zanimljiva u svijetu Interneta. Sudionici okruglog stola bili su stručnjaci različitih profila koji su dali svoje viđenje problematike o autorskim pravima i povredama tih prava. Pokušalo se dati odgovore na sljedeća pitanja:

  • Da li je i koliko Internet omogućio masovniju povredu autorskih prava?
  • Kakva je situacija sa znanstvenim radovima i njihovim objavljivanjem?
  • Postoje li i ako da, jesu li dovoljno dorečeni zakoni naše države kojima je regulirana ova materija?
  • Postoje li primjeri iz sudske prakse o zaštiti autorskih prava?
  • Koje aktivnosti se provode ili ih treba provoditi radi zaštite spomenutih prava.
Sudionici: Ivana Jović (Iskon Internet), Jadranka Stojanovski (Institut Ruđer Bošković), Dragutin Nemec (Pravni fakultet Zagreb), Bojan Stipić (Microsoft Hrvatska)
Moderira: Tihomir Katulić (Pravni fakultet Zagreb)