NAJBOLJI RAD I PREZENTACIJA

Natjecanje za najbolji rad i prezentaciju osmišljeno je kako bi potaklo sudionike na aktivno praćenje tematskih cjelina na kojima sudjeluju. Svaki sudionik anonimno je ispunio obrazac za procjenu ocjenjujući tako pojedinu prezentaciju u dvije kategorije:

U kategoriji najboljeg rada sudionici su ocjenjivali kvalitetu rada/projekta, ideju koja stoji iza njega te njegovu korisnost.
U kategoriji najbolje prezentacije sudionici su ocjenjivali jasnoću i kvalitetu prezentacije, korištenje multimedije te zanimljivost same prezentacije.

Po izboru sudionika nagrađeni su slijedeći rad i prezentacija:

Najbolji rad
«Moodle u nastavi»
Autori: Renato Matejaš, Zlatko Kunštek, Elektrotehnička škola u Zagrebu, Hrvatska


Najbolja prezentacija
«Upotreba interaktivnih (“pametnih”) ploča i videokonferencijskih veza u izvođenju simulacija na udaljenim lokacijama u pomorskim školama»
Autor: Toma Gvozdanović i Zoran Ikica, Pomorska škola Split, Hrvatska