RASPORED

 

CARNetov portal za škole B6
BIO RAD PREZENTACIJA VIDEO


Gordana Benat profesor je informatike i diplomirani lingvist. Djelatnik je CARNetovog edukacijskog centra Edupoint i član uredništva portala za škole. Angažirana je i na drugim projektima vezanim uz primjenu informacijsko-komunikacijske tehnologije u obrazovanju.

 

Ljerka Čulina profesor je filozofije i religijske kulture, angažirana je u CARNetu na raznim projektima, a između ostalog član je uredništva CARNetovog portala za škole.

 

Robert Majetić diplomirani je komparatist književnosti i etnolog, angažiran u CARNetu na brojnim projektima vezanim uz primjenu informacijsko-komunikacijske tehnologije u obrazovanju.

 

Jasminka Maravić profesor je pedagogije i sociologije, angažirana u CARNetu u projektima iz područja primjene informacijsko-komunikacijske tehnologije u obrazovanju. Sudjelovala je u projektu uspostave Referalnih centara za e-obrazovanje, a danas je dio tima E-learning akademije i Portala za škole.

 

Renata Šimunko je zaposlenik CARNeta od 2002. godine gdje je angažirana na brojnim projektima, između ostalog i kao voditelj projekta uspostave i održavanja CARNetovog portala za škole. Rođena je 1978. u Zagrebu gdje je završila XVIII. jezičnu gimnaziju, a 2003. godine je diplomirala na Filozofskom fakultetu kao profesor lingvistike i informatologije.