Zdenko Kobeščak


Ravnatelj je Osnovne škole Stjepana Radića u Brestovcu Orehovičkom. Diplomirao je 1995. godine na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu, a 2001. na Katehetskom Institutu u Zagrebu. Tri godine kasnije postaje učitelj mentor, a 2011. godine stječe zvanje Sveučilišni specijalist menadžmenta neprofitnih organizacija i socijalnog zagovaranja. 

Kao ravnatelj osnovne škole bavi se implementacijom IKT resursa u sve segmente života i rada škole povezujući sve dionike školskog života: učenike, učitelje, tehničko osoblje, roditelje i lokalnu zajednicu. Kao logičan nastavak tog procesa škola je ušla u krug europskih poduzetničkih škola. Danas škola ostvaruje polovicu svojih ukupnih prihoda iz odnosa projekata i volonterstva.