Terry Lamb 


Prije nego što se pridružio Sveučilištu Westminster kao profesor jezika i interdisciplinarne pedagogije, Terry je kao bivši profesor jezika u srednjoj školi radio na sveučilištima u Nottinghamu i Sheffieldu. Trenutno sjedište mu je u Centru za inovacije u obrazovanju i poučavanju (kojeg je osnovao i vodio) i Fakultetu humanističkih znanosti na kojem vodi istraživanje u obrazovanju i istraživanje migracija te istraživačku etiku na cijelom sveučilištu. Ima brojne radove u područjima višejezičnosti i autonomije učenika i nastavnika te je osnivač i urednik akademskog časopisa Inovacija u učenju i podučavanju jezika. Terry Lamb je blisko surađivao s vladom Ujedinjenog Kraljevstva te s vladama Australije, Češke, Francuske i Malezije na jezičnim strategijama i nastavnom planu i programu, a francuski mu je premijer dodijelio i čast Chevalier des Palmes Académiques. Predsjednik je FIPLV-a (Fédération Internationale des Professeurs de Langues Vivantes), nevladine organizacije UNESCO-a i Vijeća Europe.