Petar Jandrić


Petar Jandrić je profesor na zagrebačkom Sveučilištu primijenjenih znanosti, Hrvatska, i gostujući profesor na Sveučilištu Wolverhampton, UK. Njegovi su znanstveni interesi smješteni na postdisciplinarnim sjecištima između tehnologija, pedagogije i društva, a metodologije istraživanja po njegovom izboru su inter-, trans- i antidisciplinarnost. Glavni je urednik časopisa Postdigital Science and Education https://www.springer.com/journal/42438 i serije knjiga https://www.springer.com/series/16439. Osobna mrežna stranica: http://petarjandric.com/