Nina Begičević Ređep


Prof.dr.sc. Nina Begičević Ređep redovita je profesorica i dekanica Fakulteta organizacije i informatike, Sveučilišta u Zagrebu. Doktorirala je informacijske znanosti, a završila je i poslijediplomski znanstveni studij Menadžment poslovnih sustava. 

Sudjelovala je kao voditeljica/suvoditeljica/suradnica na više od dvadeset domaćih i međunarodnih znanstvenih i stručnih projekata (Horizon 2020, INTERREG, Erasmus, HRZZ, Tempus, IPA, EUREKA i dr.). Trenutno vodi projekt Hrvatske zaklade za znanost pod nazivom «Podizanje zrelosti visokih učilišta za implementaciju analitika učenja – HELA», a sudjeluje i na projektu e-Škole u okviru kojeg vodi tim za razvoj Okvira digitalne zrelosti škola kao i provođenje vrednovanja digitalne zrelosti škola.