Marin Vuković


Marin Vuković je izvanredni profesor na Zavodu za telekomunikacije Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirao je 2006. godine na smjeru Telekomunikacije i informatika Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, a doktorirao 2011. godine na istom fakultetu. 

Voditelj je više industrijskih projekata te znanstvenog projekta ”Visokokvalitetna strojna tvorba govora za hrvatski jezik”, sufinanciranim od Hrvatske zaklade za znanost. 

Objavio je više od 40 znanstvenih i stručnih radova na konferencijama i u časopisima. Aktivno je sudjelovao na panelima, okruglim stolovima te održao pozvana predavanja s ciljem popularizacije struke i znanosti. Koautor je patenta pri Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo.