Kristina Posavec


Kristina Posavec 2008. godine diplomirala je studij novinarstva na Fakultetu političkih znanosti u Zagreb. Godine 2009. diplomirala je na Filozofskom fakultetu studij muzeologije. Godine 2017. završila je poslijediplomski doktorski studij informacijskih i komunikacijskih znanosti  na Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti pri Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Od 2014. godine nositelj je kolegija Informatika na Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom u Zagrebu. Od 2018. godine radi kao pomoćnik urednika za internacionalni časopis International Journal of Information Communication and Technology Education.

Trenutno radi kao IT voditelj projekata u Sveučilišnom računskom centru (Srce) Sveučilišta u Zagrebu u Sektoru za upravljanje podacima gdje radi na projektu RDA Europe 4.0 i National Initiatives for Open Science in Europe iz programa Europske unije Obzor 2020 koji se bave otvorenom znanosti, upravljanjem istraživačkim podacima te FAIR podacima i načelima. Sustavno sudjeluje i izlaže na konferencijama, provodi istraživanjima, piše znanstvene i stručne radove te se usavršava u području primjene IKT alata u obrazovanju, razvoja obrazovnih materijala i upravljanja istraživačkim podacima.