Josip Burušić


Prof. dr. sc. Josip Burušić je znanstveni savjetnik u trajnom zvanju na Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar u Zagrebu. Redoviti je profesor Sveučilišta u Zagrebu – na Odjelu za psihologiju Fakulteta Hrvatskih studiji i Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu.

Član je Znanstvenog centra izvrsnosti za školsku efektivnost i školski menadžment“, gdje obavlja dužnost voditelja Istraživačke jedinice za školsku efektivnost. Član-suradnik je Znanstvenog vijeća za školstvo i obrazovanje HAZU. Voditelj je velikog broja istraživačkih projekata u obrazovanju u tematskim područjima istraživanja učinkovitosti i kvalitete obrazovnog sustava, vanjskog vrednovanja, nacionalnih ispita, vrednovanja obrazovnih programa i politika, razmatranju STEM školskog područja i STEM zanimanja, te izrade revidiranih metodologija i smjernica u području HKO usmjerenih na usklađivanje obrazovanja, obrazovnih programa i tržišta rada.