Dina Mehmedbegović-Smith


Dr Dina Mehmedbegović-Smith je predavač na nizu kolegija UCL Institute of Education (IOE) na PGCE, MA i doktorskoj razini. Također je gostujući predavač na Sveučilištu u Zadru. Dina je bila u glavnom IOE timu koji je razvijao Nacionalnu strategiju radne snage za engleski kao dodatni jezik (EAL); ključni član osoblja u razvoju novih programa koji se bave potrebama dvojezične djece: MA u dvojezičnim učenicima u urbanim sredinama i PGCE EAL Pathway.

Njezine prethodne uloge također uključuju: zamjenicu ravnatelja londonske obrazovne istraživačke jedinice (2009.-11.) i urednicu IOE publikacije London Digest, s kratkim pregledom generiranja i dijeljenja znanja o ključnim pitanjima obrazovanja u Londonu i svjetskim gradovima. Njezino istraživanje usmjereno je na stavove prema dvojezičnosti/višejezičnosti, manjinskim jezicima i pozicioniranju jezika u odnosu na dominaciju, političku moć i nestanak jezika.

Trenutno razvija interdisciplinarni rad s kolegama iz neuroznanosti s ciljem pružanja šire baze dokaza za zagovaranje kognitivnih prednosti dvojezičnosti u obrazovanju i cjeloživotnom učenju. Njezin koncept Zdrava jezična dijeta inovativan je pristup učenju jezika i podržala ga je Komisija EU u svom izvješću: Rethinking Language Education, kao dio revizije jezične politike EU. Dinin trenutačni međunarodni rad je s GEMS edukacijom u Dubaiju, gdje je ravnateljica škole i stručna savjetnica za dvojezično obrazovanje.