Biljana Oklopčić


Biljana Oklopčić izvanredna je profesorica na Katedri za književnost engleskog govornog područja Odsjeka za engleski jezik i književnost Filozofskog fakulteta u Osijeku. Područja njezina znanstvenog interesa su američka književnost 20. stoljeća, književnost američkog Juga te popularna kultura i popularna književnost.

Autorica je znanstvenih monografija Faulkner and the Native Keystone: Reading (Beyond) the American South (Springer Verlag, 2014.) i Mit i stereotip u djelima Williama Faulknera (Filozofski fakultet Osijek, 2021.) te suurednica tri uredničke knjige Essays in Honour of Boris Berić’s Sixty-Fifth Birthday: “What’s Past Is Prologue” (Cambridge Scholars Publishing, 2020.), Through the Looking Glass: BA Students’ Views on Popular Fiction (Filozofski fakultet Osijek, 2020.) i The Student’s Pen Shapes Beauty: Creative Writing in the BA Literature Classroom (Filozofski fakultet Osijek, 2019.). Autorica je i više od 40 radova.

Izlagala je na tridesetak međunarodnih konferencija u Hrvatskoj i svijetu te sudjelovala u organizaciji nekoliko konferencija u Hrvatskoj i Europi. Kao postdoktorska Fulbright stipendistica Centra za proučavanje američkog Juga (UNC at Chapel Hill) u akademskoj godini 2008./2009. istraživala je južnjačke muške stereotipe u djelima Williama Faulknera. Nakon povratka iz SAD-a, kao stipendistica Georg Eckert instituta u Braunschweigu, John F. Kennedy instituta u Berlinu i Erasmus+ programa mobilnosti nastavlja se usavršavati u okvirima svojih znanstvenih interesa. Od 2018. članica je uredništva Anafore: časopisa za znanost o književnosti.Od 2010. do 2014. sudjelovala je u međunarodnom istraživačkom projektu The Rise of City Cultures in Central Europe Instituta za kulturalne studije Adam Mickiewicz Sveučilišta u Poznanju, a 2015.-2016. vodila je projekt Europski kontekst hrvatske popularne književnosti na Sveučilištu u Osijeku.

Obavljala je dužnosti voditeljice Katedre za književnost engleskog govornog područja, voditeljice Odsjeka za engleski jezik i književnost, voditeljice Poslijediplomskog sveučilišnog studija Književnost i kulturni identitet te voditeljice Centra za sjevernoameričke studije. Trenutno obnaša dužnost prodekanice za studijske programe i cjeloživotno učenje na Filozofskom fakultetu u Osijeku. Dobitnica je Nagrade za nastavni rad Filozofskog fakulteta u Osijeku (2021.) i Plakete za osobit doprinos ugledu i promociji Fakulteta u javnosti Filozofskog fakulteta u Mostaru (2017.)