Antica Čulina


Stručnost Antice Čuline obuhvaća sintezu dokaza, standarde podataka i kodova, evolucijsku ekologiju povezivanja i ustupke životne povijesti. Jedna je od pionirkinja u proučavanju i promicanju praksi otvorene znanosti u ekološkim i evolucijskim istraživanjima. Velik dio njezina sadašnjeg rada posvećen je meta-istraživanju. Putem meta-istraživanja i otvorene znanosti nastoji pomoći ekologiji riješiti probleme koji su trenutno prisutni u istraživačkim i izdavačkim sustavima, poveća raznolikost istraživača, te tako poboljša opseg, doseg i vrijednost istraživanja. 

Antica je viša znanstvena suradnica na Institutu Ruđer Bošković i počasni suradnik Nizozemskog instituta za ekologiju. Suosnivačica je i članica izvršnog odbora SPI-Birds (www.spibirds.org) i SORTEE (https://www.sortee.org). Također je u savjetodavnom odboru projekta FAIRsFAIR (https://www.fairsfair.eu/advisory-board/egfc) i Open Knowledge Maps (https://openknowledgemaps.org/team).