Anita Dremel


Anita Dremel magistrirala je sociologiju i engleski jezik i književnost (2006.), diplomirala japanologiju (2007.) i doktorirala sociologiju (2014.), sve na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Posjeduje veliko iskustvo u nastavi na preddiplomskim i diplomskim studijama te je poduzela sociološka istraživanja u područjima roda, diskursa, nasilja i kulture. Surađuje na istraživačkim projektima u Hrvatskoj i inozemstvu te popularizira znanost. Objavila je radove i poglavlja knjiga te uređivala knjige u Hrvatskoj i inozemstvu. Članica je programskih i organizacijskih odbora triju skupova te više strukovnih udruga (Hrvatska sociološka udruga, Europska sociološka udruga, Centar za ženske studije, Istarsko povijesno društvo). Trenutno je viša znanstvena suradnica i zaposlena je kao docentica na Katedri za sociologiju Filozofskoga fakulteta Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku. Popis njezinih publikacija možete pronaći na sljedećoj poveznici: https://www.bib.irb.hr/pregled/profil/33181