Terry Lamb


Prije nego što se pridružio Sveučilištu Westminster kao profesor jezika i interdisciplinarne pedagogije, Terry je kao bivši profesor jezika u srednjoj školi radio na sveučilištima u Nottinghamu i Sheffieldu. Trenutno sjedište mu je u Centru za inovacije u obrazovanju i poučavanju (kojeg je osnovao i vodio) i Fakultetu humanističkih znanosti na kojem vodi istraživanje u obrazovanju i istraživanje migracija te istraživačku etiku na cijelom sveučilištu. Ima brojne radove u područjima višejezičnosti i autonomije učenika i nastavnika te je osnivač i urednik akademskog časopisa Inovacija u učenju i podučavanju jezika. Terry Lamb je blisko surađivao s vladom Ujedinjenog Kraljevstva te s vladama Australije, Češke, Francuske i Malezije na jezičnim strategijama i nastavnom planu i programu, a francuski mu je premijer dodijelio i čast Chevalier des Palmes Académiques. Predsjednik je FIPLV-a (Fédération Internationale des Professeurs de Langues Vivantes), nevladine organizacije UNESCO-a i Vijeća Europe.

Otvaranje prema višejezičnosti: Višejezični i inkluzivni pristupi integraciji učenika migranata u učionice

Hitna potreba za podrškom inkluzivnosti u školama dobila je novi intenzitet tijekom nedavnih valova prisilnih migracija s Bliskog istoka i Ukrajine. U svom izlaganju uglavnom će se usmjeriti na aktivnosti programa “Podrška višejezičnim učionicama” kojeg sufinancira Europska unija i Europski centar za moderne jezike Vijeća Europe. To uključuje radionice u nizu zemalja koje omogućuju razvoj obrazovnih strategija i pedagogija koje vrednuju višejezičnost kao resurs za sve i oslanjaju se na višejezične repertoare i identitete koji poboljšavaju pristup učenju kroz kurikulum. Tijekom izlaganja osvrnut će se na istraživanje i praksu o promjeni načina razmišljanja kako bi se prihvatila nova stvarnost bitno različitih učionica i drugih urbanih prostora. Također će se osvrnuti na nedavnu Preporuku Vijeća Europe o važnosti višejezičnog i interkulturalnog obrazovanja za demokratsku kulturu.