Lana Ciboci Perša 


Doc. dr. sc. Lana Ciboci Perša zaposlena je na Hrvatskom katoličkom sveučilištu. Predaje kao vanjska suradnica i na Fakultetu hrvatskih studija te na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Potpredsjednica je Društva za komunikacijsku i medijsku kulturu, udruge civilnog društva koja je posvećena neformalnom medijskom obrazovanju djece, roditelja, nastavnika i stručnih suradnika. Udruga je 2017. nagrađena posebnom nagradom žirija Zaklade “Evens Foundation” – vodećeg promotora medijskog obrazovanja u Europskoj uniji. Sedam je godina bila zaposlena na  Edward Bernays Visokoj školi za komunikacijski menadžment na kojoj je obnašala dužnost prodekanice za znanost i upravljanje kvalitetom. Dugi je niz godina bila  glavna urednica međunarodnog znanstvenog časopisa Communication Management Review te predsjednica Organizacijskog i supredsjednica Programskog odbora znanstvene konferencije Communication Management Forum. Dvije je godine obnašala dužnost predsjednice Matičnog povjerenstva za društvene znanosti Vijeća veleučilišta ili visokih škola Republike Hrvatske. Kao članica Povjerenstva sudjelovala je u postupku inicijalne akreditacije i reakreditacije nekoliko domaćih i stranih visokih učilišta. Urednica je nekoliko knjiga i zbornika radova.