Ivan Marić


Ivan Marić ravnatelj je Sveučilišnog računskog centra – Srce, gdje je započeo svoju karijeru 1990. godine. Tijekom svog rada imao je važnu ulogu u stvaranju i izgradnji hrvatske akademske i istraživačke mreže početkom 1990-ih i od tada sudjeluje u brojnim nacionalnim inicijativama vezanim uz izgradnju hrvatske e-infrastrukture. Trenutno predsjeda Vijećem inicijative za Hrvatski oblak otvorene znanosti (HR-OOZ), član je stručne radne skupine za izradu nacrta prijedloga Strategije digitalne Hrvatske za razdoblje do 2030. godine te vodi provedbu projekta Hrvatski znanstveni i obrazovni oblak (HR-ZOO), strateškog projekta koji ima za cilj izgradnju nove generacije e-infrastrukture za modernu i multidisciplinarnu znanost, vrhunska istraživanja i obrazovni sustav Republike Hrvatske.  

Na međunarodnoj razini aktivno je uključen u izgradnju i upravljanje velikim paneuropskim e-infrastrukturama poput GÉANT-a i EGI-ja. Ivan Marić obnaša više dužnosti u međunarodnim organizacijama  i tijelima u svojstvu predstavnika Republike Hrvatske. Bio je dugogodišnji nacionalni predstavnik u e-Infrastructure Reflection Group (e-IRG). Hrvatski je izaslanik u Upravnom odboru EOSC udruženja (eng. European Open Science Cloud Steering Board) i Glavnoj skupštini EOSC udruženja te nacionalni predstavnik u Programskom odboru za istraživačku infrastrukturu Obzor Europa. 

E-infrastruktura za otvorenu znanost i obrazovanje 

Suvremena istraživanja i obrazovni procesi postali su nezamislivi bez napredne istraživačke i obrazovne infrastrukture a koje je sastavni dio e-infrastruktura. Iz tog je razloga e-infrastruktura, kao višeslojni i međusobno povezani ekosustav koju čine mreža, podatkovni centri, napredna računala i software, posrednički sustavi, podatkovne usluge i informacijski sustavi te napredna korisnička podrška, predstavlja vrlo važan dio sustava znanosti i visokog obrazovanja. Istovremeno, zahtjev za otvorenost koji podrazumijeva dostupnost, transparentnost, povjerenje i nadasve FAIR pristup znanstvenim podacima i obrazovnim materijalima, su neostvarivi bez potpore odgovarajuće e-infrastrukture.

U pozvanom predavanju ravnatelj Srca, Ivan Marić će predstaviti značaj i ulogu e-infrastrukture u ostvarivanju principa otvorene znanosti i otvorenog obrazovanja, ali i cjelokupne digitalne transformacije sustava znanosti i visokog obrazovanja, s posebnim naglaskom na stvaranje okruženja koje potiče i omogućava otvorenu znanost, osiguravajući održive resurse i usluge potrebne za prikupljanje, obradu i pohranu, dijeljenje i ponovnu uporabu istraživačkih podataka i obrazovnih sadržaja.  

Predstavit će katalog usluga Srca koje su u zadnjih 20-tak godina osmišljavane i rađene s ciljem osiguravanja svih komponenti zajedničke nacionalne e-infrastrukture te doprinos koji će donijeti dovršetak strateškog projekta Hrvatski znanstveni i obrazovni oblak (HR-ZOO),  kao i izgradnja nacionalnih informacijskih sustava CroRIS i ISeVO.

Bit će riječi i o Inicijativi za Hrvatski oblak za otvorenu znanost (HR-OOZ), koja je rezultat višegodišnjeg rada brojnih dionika sustava znanosti i visokog obrazovanja u području otvorene znanosti u Hrvatskoj. Zajedno, HR-ZOO i HR-OOZ čine okosnicu otvorene znanosti u Hrvatskoj, te djeluju kao digitalni mostovi prema europskim e-infrastrukturama, pogotovo Europskom oblaku za otvorenu znanost (EOSC). Time se značajno doprinosi oblikovanju modernog istraživačkog i obrazovnog prostora u Hrvatskoj te njegovog povezivanja s ERA i EHEA.