Ivan Marić


Ivan Marić ravnatelj je Sveučilišnog računskog centra – Srce, gdje je započeo svoju karijeru 1990. godine. Tijekom svog rada imao je važnu ulogu u stvaranju i izgradnji hrvatske akademske i istraživačke mreže početkom 1990-ih i od tada sudjeluje u brojnim nacionalnim inicijativama vezanim uz izgradnju hrvatske e-infrastrukture. Trenutno predsjeda Vijećem inicijative za Hrvatski oblak otvorene znanosti (HR-OOZ), član je stručne radne skupine za izradu nacrta prijedloga Strategije digitalne Hrvatske za razdoblje do 2030. godine te vodi provedbu projekta Hrvatski znanstveni i obrazovni oblak (HR-ZOO), strateškog projekta koji ima za cilj izgradnju nove generacije e-infrastrukture za modernu i multidisciplinarnu znanost, vrhunska istraživanja i obrazovni sustav Republike Hrvatske.  

Na međunarodnoj razini aktivno je uključen u izgradnju i upravljanje velikim paneuropskim e-infrastrukturama poput GÉANT-a i EGI-ja. Ivan Marić obnaša više dužnosti u međunarodnim organizacijama  i tijelima u svojstvu predstavnika Republike Hrvatske. Bio je dugogodišnji nacionalni predstavnik u e-Infrastructure Reflection Group (e-IRG). Hrvatski je izaslanik u Upravnom odboru EOSC udruženja (eng. European Open Science Cloud Steering Board) i Glavnoj skupštini EOSC udruženja te nacionalni predstavnik u Programskom odboru za istraživačku infrastrukturu Obzor Europa.