Alison MacKenzie 


Alison MacKenzie je predavačica na Queen’s University Belfast i bivša profesorica u srednjoj školi u Škotskoj. Voditeljica je programa za magistarski program Posebne obrazovne potrebe i inkluzija te bivša ravnateljica Poslijediplomskog certifikata za obrazovanje učitelja na Sveučilištu Queen’s. Njezin znanstveni interes i publikacije prvenstveno se bave društvenom nepravdom koju istražuje kroz epistemičku nepravdu, epistemologiju prijevare i neznanja, feminizam i pristup sposobnostima. Također je jako zainteresirana za Bourdieuovu sociološku analizu nejednakosti. Alison MacKenzie je osvojila brojne nagrade vezane uz podučavanje i nadzor, a nekoliko je puta bila i nominirana te u užem izboru za nagrade.

Nasilje nad ženama i djevojkama na internetu: Zašto digitalne platforme moraju imati kodeks prakse i pridržavati se konvencija o ljudskim pravima 

Zlostavljanje žena i djevojaka na internetu je opsežno i endemično. U Ujedinjenom Kraljevstvu, na primjer, jedna od tri žene doživjela je online zlostavljanje ili uznemiravanje na društvenim mrežama ili nekoj drugoj online platformi, od čega su 62% mlade žene. Jedna od šest žena doživjela je ovo zlostavljanje od strane partnera ili bivšeg partnera. Podaci iz 2017.-2021. godine pokazuju da su čak četiri od pet žrtava kaznenog djela internetskog mamljenja – djevojke. Crnkinje imaju 84% veću vjerojatnost da će doživjeti ovu vrstu zlostavljanja nego bjelkinje. Izvjestitelj UN-a o nasilju nad ženama i djevojkama (Violence against women and girls – VAWG) izvijestio je da žene i djevojke diljem svijeta izražavaju zabrinutost zbog štetnog, seksističkog, mizoginog i nasilnog sadržaja i ponašanja na internetu. Internet je kritičan dio raširene i sustavne strukturne diskriminacije i rodno uvjetovanog nasilja nad ženama i djevojkama. 

U Ujedinjenom Kraljevstvu, unatoč razmjeru i rasprostranjenosti, platforme nemaju zakonsku obvezu rješavanja zlouporabe. Zakon britanske vlade o internetskoj sigurnosti obećava da će Ujedinjeno Kraljevstvo učiniti najsigurnijim online mjestom na svijetu, uz jamstvo slobode izražavanja. Platforme će imati obvezu brinuti i zaštititi djecu od štetnog sadržaja, uključujući materijal koji se odnosi na seksualno zlostavljanje i iskorištavanje djece. Također će se morati pozabaviti legalnim, ali štetnim materijalom kojem pristupaju odrasle osobe, a koji može dovesti do uznemiravanja ili izloženosti sadržaju koji vodi do samoozljeđivanja ili poremećaja u prehrani. Međutim, koliko god ovaj prijedlog zakona bio važan, on se ne bavi seksizmom, mizoginijom ili nasiljem nad ženama i djevojkama u digitalnoj sferi. Savez britanskih stručnjaka za VAWG zatražio je od britanske vlade da izmijeni prijedlog zakona i uključi Kodeks prakse koji se posebno bavi nasiljem nad ženama i djevojčicama i da ovo pitanje postavi kao glavni prioritet. Kodeks prakse ima za cilj dati smjernice svim tehnološkim tvrtkama o njihovim obvezama zaštite korisnika od štetnih kršenja ljudskih prava koja proizlaze iz dizajna, razvoja, implementacije i korištenja njihovih proizvoda ili usluga. Kako primjećuje Ured visokog povjerenika Ujedinjenih naroda za ljudska prava, postoje dokazi da uporaba i zlouporaba tehnologija može imati online i offline učinke na širok raspon drugih ljudskih prava.

U ovom uvodnom izlaganju raspravljat ću o tome zašto je Kodeks ponašanja važan za zaštitu mladih žena i djevojaka na internetu od štetnih kršenja ljudskih prava, te o ulozi koju škole mogu imati u obrazovanju mladih o štetnosti interneta i VAWG-u, uključujući ugrađivanje UNCRC-a u obrazovanje nastavnika i školskih kurikuluma.