Upute za pripremu i održavanje prezentacija

Pozivamo autore prihvaćenih radova da se prijave na konferenciju najkasnije do 10. listopada 2019. godine, što ćemo smatrati preduvjetom za njihovo uvrštavanje u konačnu verziju programa konferencije. 

Prezentacije pripremljene u PowerPointu ili drugom alatu za pripremu prezentacija potrebno je: 

 • Do 31. listopada 2019. do 23.59 h godine učitati na adresi https://radovi2019.cuc.carnet.hr/author/upload.php na mjesto “prezentacija” u jednom od dostupnih formata: .ppt, .pptx, .pdf, ZIP, GZIP. Format prezentacije odabire se iz padajućeg izbornika “formatiraj”. Važna napomena: ako učitavate format koji niste odabrali, javljat će se greška. Sukladno tome, ako se npr.učitava format .pdf, obavezno je iz padajućeg izbornika “formatiraj” odabrati .pdf. Ukoliko se prilikom učitavanja prezentacije pojave poteškoće molimo vas: 
  • Provjerite jeste li odabrali ispravan format kod opcije “Formatiraj”. 
  • Provjerite veličinu datoteke. Ograničenje veličine datoteke koja se može učitati u sustav OpenConf je 106 MB. Obzirom na navedeno ograničenje veličine prezentacije, ako u prezentaciji želite prikazati video, učitajte ga u oblak (npr.Google Drive, OneDrive, Youtube) te u prezentaciju dodajte poveznicu na video. 
  • Pokušajte prezentaciju učitati kroz drugi preglednik. 
  • Ako i dalje ne možete učitati prezentaciju, pošaljite ju na e-adresu cuc@carnet.hr. Ista će biti učitana u sustav. 
 • Što ako prezentacija prelazi ograničenu veličinu? 

  Pokušajte komprimirati medijske zapise u prezentaciji ili prezentaciju pošaljite na e-adresu cuc@carnet.hr putem usluge Filesender dostupne na adresi https://filesender.srce.hr/. Upute za korištenje usluge nalaze se na adresi http://www.srce.unizg.hr/usluge/srce-apps/filesender. 

Vrijeme predviđeno za prezentiranje
Sve autore radova molimo da pripreme prezentacije odgovarajuće dužine, u skladu s vremenom predviđenim za određeni format, kako slijedi: 

 • Za prezentaciju konferencijskog rada na konferenciji predviđeno je 15 minuta. Blok prezentacija traje 90 minuta, pa će to vrijeme biti ravnomjerno raspoređeno na sve prezentacije u tom bloku. Kad bude dostupna konačna verzija programa, provjerite je li možda došlo do manjih odstupanja. 
 • Za interaktivno izlaganje vrijeme predviđeno za prezentaciju je 20 minuta, u formi razmjene ideja i interakcije sa sudionicima koji prisustvuju izlaganju. Blok prezentacija traje 90 minuta, pa će to vrijeme biti ravnomjerno raspoređeno na sva interaktivna izlaganja u tom bloku. Kad bude dostupna konačna verzija programa, provjerite je li možda došlo do manjih odstupanja. 
 • Vrijeme predviđeno za radionicu je 45 ili 90 minuta. 
 • Vrijeme predviđeno za ogledni sat je 35 minuta.

Oprema 

 • Standardna oprema koju ćete imati na raspolaganju uključuje: predavačko računalo spojeno na internet, projektor, platno ili drugu površinu za projekciju, miš/daljinski upravljač s pokazivačem. 
 • Standardni formati za prezentacije su PowerPoint, OpenOffice ili PDF te su takve prezentacije kompatibilne s opremom koja će Vam biti na raspolaganju. Ako planirate koristiti alat Prezi, molimo da dostavite datoteku, a naknadno s organizatorom provjerite prezentiranje online verzije. Ako planirate koristiti neki drugi alat, molimo Vas da se prije izrade prezentacije javite organizatoru i provjerite hoće li njeno prikazivanje biti moguće. 
 • Ako tijekom prezentacije želite pokazati neki sadržaj s interneta, pogotovo ako se radi o multimedijalnim materijalima, provjerite s organizatorom mogu li se osigurati dodatni programski alati ili oprema koja bi za to mogla biti potrebna. 
 • Prezentacije na konferenciji CUC se snimaju i prenose putem interneta.

Planiranje prezentacije 

 • Odgovorite sami sebi na pitanje: Koja je svrha moje prezentacije? Osim što želite prezentirati svoj rad, što je ono glavno što publici želite poručiti? Što bi publiku moglo zanimati? Što je u Vašem radu za publiku novo? 
 • Pokušajte procijeniti je li moguće u predviđenom vremenu izložiti sve što se Vama čini važnim. Ako je potrebno, odustanite od nekih dijelova sadržaja i fokusirajte se na ono što je važno i novo. 
 • Razvijte priču tako da ju može pratiti publika koja je možda tek općenito informirana o užem području kojim se bavite i koja ne poznaje sredinu u kojoj radite ili u kojoj ste proveli projekt ili istraživanje. Prema toj priči strukturirajte prezentaciju. 
 • Jedan od mogućih redoslijeda izlaganja je onaj u kojem najprije opisujete okruženje u kojem ste proveli svoje istraživanje ili projekt, zatim prelazite na opis rezultata i na kraju prezentirate zaključak. Ovo je samo prijedlog, možda želite započeti nečim efektnijim. Pokušajte priču presložiti na više različitih načina i odaberite onaj koji smatrate najučinkovitijim. 
 • Bez obzira na redoslijed, pazite da uvod ne bude predugačak, a da previše važnih napomena ne ostane za kraj. 
 • Održite probnu prezentaciju za nekog dobronamjernog kritičara i provjerite njenu učinkovitost i trajanje.

Priprema slajdova 

 • Prezentiranje radova na konferencijama najčešće se izvodi uz pomoć PowerPoint prezentacija, pa su i ove preporuke s tim u skladu. Ako planirate koristite neki drugi alat, prilagodite ove upute i primijenite ih na odgovarajući način, te provjerite poglavlje o opremi. 
 • Slajdovi služe za isticanje važnih napomena iz Vašeg izlaganja (ne više od 4 do 5 informacija na pojedinom slajdu) ili kako biste na drugi, vizualno atraktivniji način prezentirali ključne informacije. U svakom slučaju izbjegavajte tekst s cijelim rečenicama. 
 • Da bi tekst na slajdovima bio čitljiv i publici u zadnjim redovima, posvetite pažnju odabiru tipa i veličine fonta, razmacima, odabiru odgovarajućih boja teksta i pozadine (najlakše je poslužiti se gotovim predlošcima za izradu prezentacija). 
 • Budite umjereni u korištenju boja, animacija, zvučnih i drugih efekata – oni mogu skrenuti pažnju sa sadržaja kojeg prezentirate. 
 • Na slajdovima su poželjni grafički prikazi i slike. Razmislite koliko će neki detalji na tim slikama biti vidljivi publici u zadnjim redovima (npr. tekst ili legende na grafovima). Planirajte vrijeme koje ćete u svojem izlaganju morati posvetiti svakom grafičkom prikazu, kako biste slušateljima objasnili što predstavljaju pojedini stupci, linije ili boje na njemu. 
 • Ako u prezentaciju želite uvrstiti sadržaje koje niste sami izradili, provjerite jesu li za njihovo korištenje potrebne dozvole autora, kako ne bi došlo do povrede autorskih prava. 
 • Obzirom da postoji ograničenje veličine prezentacije koju sustav prihvaća (106 MB), ako u prezentaciji želite prikazati video, učitajte ga u oblak (npr.Google Drive, OneDrive, Youtube) te u prezentaciju dodajte poveznicu na video.

Izvođenje prezentacije  

 • Dođite u prostoriju barem 20 minuta prije početka cijelog bloka prezentacija. Javite se voditelju te provjerite redoslijed svih prezentacija u tom bloku, izgled prostorije i opremu koju ćete koristiti. 
 • Dok držite prezentaciju kretanje će Vam možda biti ograničeno zbog mikrofona, ali slobodno to nadoknadite barem manjim otklonima tijela, kretnjama ruku i sl. Ako niste ograničeni mikrofonom ipak nemojte pretjerati s kretanjem. 
 • Pokušajte cijelo vrijeme biti okrenuti prema publici, a ne prema projekcijskom platnu ili usredotočeni na ekran predavačkog računala. Time ćete osigurati dobar zvuk i razumljivost, što je posebno važno za one gledatelje koji prate predavanje putem interneta. Gledanjem u publiku za vrijeme prezentacije uspostavit ćete s njom bolji kontakt. 
 • Dobro je uspostaviti kontakt s publikom i na drugi način (npr. možete pitati ima li tko u publici iskustava sličnih Vašima – ako Vam je takva informacija korisna i potrebna za održavanje prezentacije). 
 • Na pitanja iz publike odgovorite kratko i jasno. Ako ne znate odgovor, priznajte to i ponudite naknadni odgovor e-poštom ili na drugi način. Ako je pitanje neprimjereno za razgovor pred publikom, ponudite odgovor u razgovoru za vrijeme pauze.