Konferencijski rad

U konferencijskom radu razmatraju se rezultati i teorije koji nisu nužno izvorni, već su i ranije bili poznati. Autor koji prijavljuje rad za konferenciju CUC 2019 može u njemu opisivati iskustva u primjeni znanstvenih rezultata kao i ostala iskustva stečena kroz rad i projekte u edukaciji, znanosti, medijima i informacijsko-komunikacijskoj tehnologiji.

Očekuje se da tekst rada ima sljedeću strukturu: uvod, opis rada i rezultata, zaključci. Opseg predanog rada je najviše osam stranica. U taj opseg ulazi i sažetak od najviše 250 riječi, popis korištene literature (oblikovan po metodi brojčanih bilježaka) kao i slike i drugi grafički prikazi koje je potrebno smjestiti na odgovarajuće mjesto u tekstu.

Preuzmite Predložak za tekst konferencijskog rada.

Za uspješnu prijavu rada obavezno je u obrascu za prijavu radova ispuniti sljedeća polja:

  • Opće informacije, Teme, Sažetak Vaše prijave, Autori, Autor za komunikaciju s organizatorima te Lozinka
  • U polju Prijava rada učitati puni tekst rada (maksimalna dozvoljena veličina datoteke je 25 MB, a obavezno je učitavanje u PDF formatu).

Vrijeme predviđeno za prezentiranje rada na konferenciji, u koje treba uračunati i vrijeme za pitanja publike, je 15 minuta.

 

Mogućnost objave stručnih radova u časopisu Politehnika

Jednako kao i prošle godine, stručni radovi prijavljeni na konferenciju CUC 2019 imaju mogućnost objave u časopisu Politehnika. Politehnika je časopis za tehnički odgoj i obrazovanje i u njemu se objavljuju radovi iz područja obrazovnih znanosti, te društvenih i supstratnih znanosti povezanih s tehničkim odgojem i obrazovanjem.

Ako želite da vaš rad bude poslan na recenziju za objavu u časopisu, nakon pozitivne recenzije Programskog odbora CUC konferencije rad ćete trebati prilagoditi prema uputama za autore ovog časopisa. Pozivamo vas da se upoznate s uputama te saznate više informacija na mrežnim stranicama časopisa Politehnika: