Ogledni sat

Ogledni sat je format koji ima za cilj pokazati kako učinkovito koristiti tehnologiju u nastavi te kako nastava organizirana na ovaj način i korišteni alati izgledaju iz perspektive učenika, odnosno studenata. Predavač u trideset i pet minuta pokazuje polaznicima oglednog sata organizaciju i provedbu jednog takvog sata u računalnoj učionici. Tema koja se obrađuje na oglednom satu je odabrano područje kolegija ili nastavnoga predmeta po izboru autora oglednog sata.

Za uspješnu prijavu oglednog sata obavezno je u obrascu za prijavu radova ispuniti sljedeća polja: Opće informacije, Teme, Sažetak Vaše prijave, Autori, Autor za komunikaciju s organizatorima, Prijava oglednog sata i Lozinka.

Vrijeme predviđeno za provedbu oglednog sata na konferenciji, u koje treba uračunati i vrijeme za pitanja publike, je 35 minuta.