Programski odbor CARNET-ove konferencije za korisnike

 

PREDSJEDNICA PROGRAMSKOG ODBORA

ČLANOVI PROGRAMSKOG ODBORA

MARIJANA PEZELJ

 Marijana Pezelj zaposlena je u CARNET-u na mjestu specijalista  u odjelu podrške obrazovanju i u 18 godina u CARNET-u prošla je poslove od koordinatora čvorišta Split, voditelja  edukacijskog centra, pomoćnice ravnatelja do predsjednice Programskog odbora CUC-a. Iako primarno tehničke orijentacije (završila je Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, Odsjek elektronika, smjer računarska tehnika) pronašla se u poslovima vezanima za edukaciju i primjenu novih tehnologija u edukaciji. Stručne edukacije koje je i sama prošla odvijale su se u online okruženju: Cisco akademija mrežnih tehnologija (2003.), E-learning akademija, smjer Course Design (2012. – 2013.), a pored toga prošla  je niz seminara i tečajeva iz područja upravljanja, timskog rada, komunikacijskih vještina, poslovnih procesa, vođenja projekata. Sudjelovala je i vodila više projektata iz područja e-learninga, posebno na razvoju online sadržaja i implementaciji alata i platformi za online učenje. U pilot-projektu e-Škole bila je angažirana na analizi i podizanju digitalne zrelosti škola.

MILOŠ BAJČETIĆ

Po obrazovanju doktor, docent na Medicinskom fakultetu u Beogradu, certificiran eTutor i koordinator eLearning Centra Sveučilišta u Beogradu. Praktičnom primjenom novih obrazovnih tehnologija i istraživanjem  u području medicinske edukacije i eUčenja bavi se posljednjih 15 godina. Do sada objavio više od 20 radova iz ovih područja. Svoj prvi online tečaj histologije i embriologije održao je1999. godine. Autor i jedan od moderatora „Reticuluma“, eLearning projekta medicinske edukacije koji okuplja veći broj nastavnika i studenata medicine. Također, jedan je od autora seminara i online tečaja za obuku sveučilišnih nastavnika i suradnika „Uvod u eUčenje i Moodle LMS“, o pedagoškim i praktičnim principima primjene obrazovnih tehnologija. eLearning konzultant Europske unije i WUS Austrija na većem broju projekata.
Dio je tima za lokalizaciju Moodle-a za oba pisma srpskog jezika. Također, sa zadovoljstvom dao skroman doprinos u lokalizaciji Moodle za hrvatski jezik. Član je AMEE (Association for Medical Education in Europe), EDEN (European Distance and E-learning Network) i Obrazovnog foruma. Zajedno sa svojim studentima, sve ove godine, uči i igra se novim tehnologijama, poštujući maksimu slavnog Einsteina: “I never try to teach my students anything, I only try to create an environment in which they can learn“.

ANDREJ FLOGIE

Doc. dr. sc. Andrej Flogie ravnatelj je Zavoda Antona Martina Slomška u slovenskom Mariboru. Diplomirao je na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Mariboru i stekao titulu profesor fizike i tehničke edukacije/nauka, magistrirao na Fakultetu strojarstva Sveučilišta u Mariboru te doktorirao na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Mariboru.

Stručnjak je u području primjene IKT-a u poslovnim i obrazovnim procesima, upravljanju projektima, obrazovanju odraslih, uvođenju inovativnih nastavnih vještina, razvoju e-usluga i e-sadržaja.

Svoje iskustvo stječe sudjelovanjem u ulozi ključnog stručnjaka u velikom broju nacionalnih i europskih tehničkih projekata, dugogodišnjim radom u odgojno-obrazovnim ustanovama (nastava, osposobljavanje nastavnika, e-učenje i korištenje IKT-a u sektoru obrazovanja…), projektiranjem i razvojem složenih IT rješenja, razvojem slovenske i EU politike informacijskog društva u ulozi ravnatelja za informacijsko društvo u Ministarstvu visokog školstva, znanosti i tehnologije, te kao član brojnih profesionalnih ustanova i radnih skupina koje promiču e-učenje.

NATAŠA GLAVOR

Nataša Glavor analitičar je u CARNET-u. U svom dvadesetogodišnjem radu bavila se rješavanjem računalno-sigurnosnih incidenta kao član CARNET-ovog CERT tima. Sudjelovala je u rješavanju DDoS napada na najveći ISP u Hrvatskoj 2001. godine. Kasnije je taj tim i vodila, kao i odjel za računalnu sigurnost koji je sigurnosne mehanizme i kontrole ugrađivao u sve CARNET-ove usluge i servise.

Sudjelovala je u izradi Zakona o informacijskoj sigurnosti. Vođenjem odjela za razvoj usluga proširila je svoje djelovanje na upravljanje registrom .hr domena i razvoj aplikacija u CARNET-u. Sudjelovala je u projektu e-Građani. Članica je UN-ovog Internet Governance Forum (IGF) Multistakeholder Advisory Group (MAG), a kao dipl. inž. matematike prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, posebno je zanima podatkovna znanost.

VESNA JANKO

Vesna Janko je profesorica geografije i povijesti, predaje Geografiju u II. osnovnoj školi Bjelovar. Već više od 20 godina istražuje mogućnosti uporabe IKT-a u suvremenoj nastavi. Završila je program CARNET-ove E-learning akademije u šestoj generaciji (2008./2009.) u smjeru Course Design i od tada svakodnevno koristi Web 2.0 alate u nastavi. Budući da škola u kojoj djeluje ima Učionicu budućnosti, poseban interes joj je primjena tableta u obrazovnom procesu. Svoje znanje i iskustvo rado dijeli s kolegicama i kolegama u zbornici te na različitim stručnim usavršavanjima. Od 2009. godine redovito sudjeluje na CARNET-ovoj konferenciji za korisnike kao predavačica ili kao voditeljica radionica, a njeni digitalni obrazovni sadržaji četiri su godine za redom bili nagrađivani na Webfestivalu (2010. – 2013.).

S CARNET-om je surađivala na projektima ICT Edu, Open Discovery Space, Inspiring Science Education, pilot-projektu „e-Škole“ te je bila članica Radne skupine za kriterije za digitalne obrazovne sadržaje. Dva je puta (2008. i 2009.) prezentirala svoje radove na događanju European Innovative Education Forum. Osim što kreira digitalne sadržaje, autorica je više udžbenika za Geografiju. Za svoj rad dobila je priznanje Zlatna plaketa „Grb Grada Bjelovara” (2011.).

doc. dr. sc. TIHOMIR KATULIĆ

Rođen je 1979. u Zagrebu. Diplomirao je 2003. na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje je 2012. i doktorirao s temom “Upravljanje digitalnim sadržajima u informacijskom društvu”. Od 2003. do 2004. godine radi kao stručni suradnik u CARNET-ovom CERT-u na poslovima obrade sigurnosnih incidenata i izradi stručne literature na području informacijske sigurnosti. Od 2004. do 2006. radi kao vježbenik, stručni suradnik i ataše u Ministarstvu vanjskih poslova i europskih integracija Republike Hrvatske, u Odjelu za međunarodne gospodarske organizacije i integracije. Na Katedru za pravnu informatiku Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu prelazi 2006. godine.

Sudjeluje u nastavi na kolegijima Pravna informatika, Pravo elektroničkih medija, Privatnost u elektroničkim komunikacijama, Osnove informacijske sigurnosti te kolegiju Informatičko pravo pri Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Koordinator za e-učenje Pravnog fakulteta u Zagrebu postaje 2008. godine. Autor je elektroničkog udžbenika „Uvod u intelektualno vlasništvo“, koautor udžbenika “Pravna informatika i informacijsko pravo” te autor znanstvenih i stručnih radova objavljenih u Zborniku Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zborniku Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Pravu u gospodarstvu, Informatoru, Edupointu itd. Od 2007. do 2010. član je uredništva časopisa Edupoint. Dugogodišnji je vanjski suradnik časopisa Bug, Mreža, Infotrend, a objavljivao je i stručne članke i analize u časopisima Banka, Privredni vjesnik, Poslovni dnevnik, Sistemac, Plan B itd.

ZDENKO KOBEŠČAK

Rođen je 1969. u Zaboku. Osnovnu školu završio je u Brestovcu Orehovičkom gdje je sada na dužnosti ravnatelja OŠ Stjepana Radića. Srednju pedagošku školu završio je u Zaboku. Diplomirao je 1995. godine na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu, a 2001. na Katehetskom Institutu u Zagrebu. Odlukama ministra znanosti i obrazovanja 2004. je promaknut u zvanje učitelja mentora, a 2009. u zvanje učitelja savjetnika. Poslijediplomski studijzavršio je 2011. godine te stekao zvanje Sveučilišni specijalist menadžmenta neprofitnih organizacija i socijalnog zagovaranja (univ. spec. act. soc.)

Kao ravnatelj osnovne škole bavi se, između ostalog, implementacijom IKT resursa u sve segmente života i rada škole, a osobito povezujući sve dionike školskog života: učenike, učitelje, tehničko osoblje, roditelje i lokalnu zajednicu. Kao logični nastavak tog procesa škola je ušla u krug europskih poduzetničkih škola. Danas škola ostvaruje polovicu svojih ukupnih prihoda iz odnosa projekata i volonterstva.

Usklađujući ljudske i materijalne potencijale i resurse škole, a zahvaljujući i CARNET-ovim projektima „Škole 2.0“ i pilot–projektu „e-Škole“, angažiran je kontinuiranim i sustavnim stvaranjem preduvjeta i osiguravanjem proaktivnog okruženja za rad svih dionika s ciljem pozicioniranja škole kao nukleusa buduće regionalne poduzetničke zajednice.

IVANA MAŽAR MARUŠIĆ

Ivana Mažar Marušić rođena je 1981. godine u Vukovaru. Treći razred osnovne škole završava u Vukovaru, a zbog ratnih razaranja grada u Domovinskom ratu školovanje nastavlja u Zagrebu gdje završava drugi razred u X. gimnaziji „Ivan Supek“. Godine 1998. vraća se u Vukovar te srednju školu završava u vukovarskoj gimnaziji i upisuje Odjel za matematiku u Osijeku na kojem stječe zvanje profesorice matematike i informatike.

Od 2007. godine zaposlena je u Osnovnoj školi Dragutina Tadijanovića u Vukovaru gdje radi kao nastavnica matematike, a bila je voditeljica projektnog tima pilot-projekta e-Škole. Tijekom rada redovito se stručno usavršava, održava predavanja i sudjeluje u različitim projektima kojima se popularizira matematika i  prirodoslovne znanosti među učenicima osnovne škole, ali i dječjih vrtića grada Vukovara. Članica je županijskog stručnog povjerenstva za natjecanja iz matematike. Kao izrazito komunikativna osoba i osoba spremna na suradnju, redovito je angažirana u promoviranju škole. U svom svakodnevnom radu s učenicima veseli se učenju i primjeni novih metoda i oblika rada te unapređenju odgojno-obrazovne prakse.

JOSIPA MATOTEK

Josipa Matotek je zaposlena kao viši predavač na Građevinskom fakultetu u Osijeku, gdje izvodi nastavu iz matematičke grupe kolegija. Magistrirala je matematiku na PMF-u Sveučilišta u Zagrebu te se kao profesor matematike i informatike u svom stručnom i znanstvenom djelovanju bavi mogućnostima uvođenjem IT-a u edukacijski proces. Istražuje metode osuvremenjivanja poučavanja matematike kao i njene popularizacije. Izlagala je radove na više međunarodnih konferencijskih skupova te je autor ili koautor nekoliko stručnih i znanstvenih članaka. Član je nekoliko stručnih udruga te je bila dio uredničkog odbora elektroničkog časopisa e-GFOS.

Također je i višegodišnji CARNET-ov suradnik. Od 2004. godine kada je bila predavač CARNET-ovog edukacijskog centra Edupoint koji je imao svrhu sustavnog podizanja razine informatičke pismenosti u hrvatskoj akademskoj zajednici, sve do danas kao mentor na mnogim online tečajevima i recenzent masovnog otvorenog online tečaja za stručno usavršavanje nastavnog osoblja – Moodle MOOC.

SAŠA MLADENOVIĆ

Saša Mladenović izvanredni je profesor Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Splitu, odjela za informatiku. Nositelj je više kolegija na preddiplomskom, diplomskom i poslijediplomskom doktorskom studiju. Doktorirao je računarstvo pri Fakultetu elektrotehnike strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu. Od 1999. do 2006. godine bio je tehnički direktor Odjela za naplatu cestarine tvrtke Ecsat – Hrvatska koja je bila zadužena za razvoj programske podrške Odjela za transport francuske CS grupe – dizajnera, integratora i operatera kritičnih sustava.

Istraživački interes uključuje probleme poučavanja programiranja, interoperabilnost, inteligentne tehnologije poput ontologija i višeagentskih sustava, posebno inženjerske primjene inteligentnih tehnologija. Član je IEEE od 1996.

GORAN ŠKVARČ

Goran Škvarč zaposlen je u CARNET-ovom Uredu ravnatelja i u 16 godina prošao je poslove od stručnog suradnika, voditelja posebnih programa i projekata, voditelja poslovnih komunikacija do koordinatora međunarodne suradnje. Sudjeluje u radu CARNET-ove konferencije za korisnike od 2004. godine te je s vremenom prošao sve poslove, od tajnika konferencije, voditelja organizacije, člana programskog odbora i četiri puta predsjednika Programskog odbora. Sudjelovao je u gotovo svim komunikacijskim projektima CARNET-a unatrag 15 godina, a brojne od njih je i vodio.

Magistrirao je međunarodnu suradnju na Nacionalnom i Kapodistrijanskom Sveučilištu u Ateni, a trenutno su mu u fokusu Obzor2020 projekti i komunikacijski projekti koji uključuju različite digitalne platforme. Član je Upravnog odbora Global Development Learning Networka, a radio je i kao konzultant na projektima razvoja međunarodne suradnje i kapaciteta akademskih mreža na jugoistoku Europe. Autor je na portalu Retorika.hr. Digitalni je pionir i promicatelj digitalnih tehnologija u obrazovanju i svakodnevnom životu.