Interaktivno izlaganje

Prijava za interaktivno izlaganje treba sadržavati prikaz primjera iz prakse, kao što je upotreba novog alata ili programa, inovativne nastavne metode ili slično.

Ova vrsta rada ima dva paralelna cilja:

  1. Prezentiranje učinjenog/istraženog – potrebno je zorno prezentirati konkretan alat, program, metodu i dostupne podatke s posebnim naglaskom na korisničko iskustvo. Ako se predstavlja neki alat, treba imati na umu da fokus ne treba biti usmjeren na alat, nego na način primjene i kako njegova primjena djeluje na učenike, poslovni proces i slično.
    Također se može prikazati rad na nekom projektu koji još nije rezultirao završnim podacima i zaključcima koji bi se mogli prezentirati Stručnim ili Znanstvenim radom.
  2. Aktiviranje publike – interaktivno izlaganje treba sadržavati elemente prezentacije u kojoj će se demonstrirati primjer iz prakse uz razmjenu ideja i interakciju sa sudionicima koji prisustvuju izlaganju.

Za uspješnu prijavu interaktivnog izlaganja obavezno je u obrascu za prijavu radova ispuniti sljedeća polja:

  • Opće informacije, Teme, Sažetak Vaše prijave, Autori, Autor za komunikaciju s organizatorima, Prijava interaktivnog izlaganja te Lozinka.

Vrijeme predviđeno za Interaktivno izlaganje na konferenciji, u koje treba uračunati i vrijeme za pitanja i interakciju s publikom, je 20 minuta.