Nakon što smo prošle godine obilježili 20. obljetnicu, okrećemo novi list i s ponosom vam predstavljamo novi vizualni identitet CARNET-ove konferencije za korisnike. Ukorak s razvojem tehnologije tijekom godina razvijala se i konferencija, broj ideja, sadržaja i sudionika stalno je rastao te je CUC postao najveća nacionalna konferencija u obrazovanju. Kako bismo korisnicima približili značenje skraćenice CUC iskorišten je puni naziv konferencije na engleskom jeziku – CARNET Users Conference te je logotip obojan CARNET-ovim bojama čime doprinosimo prepoznatljivosti CARNET-a kao organizatora konferencije i podizanju razine svijesti o CARNET brandu. Novi vizualni identitet jednostavan je i prozračan, nosi jasnu poruku te predstavlja CARNET kao važnog dionika u digitalnoj transformaciji obrazovnog sustava, koji svojom konferencijom pomaže korisnicima da budu ukorak s inovacijama.

Ovogodišnji naziv konferencije „Na granici mogućega“ upotpunjava vizualni identitet i njime našim korisnicima želimo poručiti kako osmišljavanjem novih metoda poučavanja uz pomoć digitalne tehnologije mogu pomaknuti granice mogućega u obrazovnom sustavu, mijenjati dosadašnja pravila i okrenuti se budućnosti.