CARNET-ovu konferenciju za korisnike pozvanim predavanjem zatvara čestični fizičar s Instituta Ruđer Bošković i CERN-a, koji će održati predavanje pod nazivom “Objašnjavanje neobjašnjivog (i kako nam moderna tehnologija u tome može pomoći)”. Ceci će pokazati kako kvantnu i relativističku fiziku objasniti na zabavan i razumljiv način.

“Ljudi me često pitaju što to ja zapravo radim na poslu. Albert Einstein je jednom rekao da ako ne možeš nešto objasniti šestgodišnjaku, možda to niti ti ne razumiješ baš najbolje. Možda. No neke stvari su ipak jako komplicirane. Ovo čime se bavim je smjesa kvantne i relativističke fizike koja je išla na živce i dobrom dijelu studenata fizike, a neki matematički aspekti te problematike nisu najjasniji ni mnogim kolegama na znanstvenim skupovima. Prisiljen da razmišljam kako to objasniti na zabavan i razumljiv način, iskoristio sam sve što mi je bilo na raspolaganju i uspio u 45 minuta objasniti baš svima – od nastavnika hrvatskog jezika, do nuklearnih fizičara – čime se ja to zapravo bavim i što je to tako lijepo i zanimljivo u tome. Reakcije su bile izvrsne, a tehnologija mi je u tome puno pomogla. Na ovom predavanju stavit ću dodatan naglasak na konkretna mjesta gdje je to moglo (i trebalo) biti bolje.”, navodi Ceci.

Više informacija o autoru saznajte na stranici pozvanog predavanja.