Organizacijski odbor

Predsjednica Organizacijskog odbora

Ana Smoljo

Tajnica konferencije

Ivana Kljajić

Članovi Organizacijskog odbora

Nino Ćosić – koordinator za logistiku
Anja Korda – koordinator za komunikacije
Luka Mlinarić – koordinator za tehniku
Maja Petrović – koordinator za sponzorstva
Goran Škvarč – koordinator za društvene mreže, urednik weba

Kontakt e-adresa

cuc@carnet.hr