Prijave na 21. CARNET-ovu konferenciju za korisnike CUC 2019 otvaraju se 11. rujna u 12 sati. Prijava na konferenciju vrši se putem online obrasca i moguća je samo za jednog sudionika, a sam postupak prijave mora se završiti u roku od 45 minuta.

Svi sudionici konferencije koji posjeduju valjani elektronički identitet u AAI@EduHr sustavu trebaju ga koristiti za pristup prijavnom obrascu. Prijave na radionice i ogledne sate započinju 21. listopada 2019. u 7:30 sati. Za sudjelovanje na ostalim programskim cjelinama nije potrebna prijava.

Svi sudionici koji će koristiti hotelski smještaj, moraju to naznačiti u prijavnom obrascu. Prilikom odabira smještaja u dvokrevetnoj sobi, potrebno je unijeti ime osobe s kojom će dijeliti sobu.

Svi sudionici koji konferenciju pohađaju u okviru programa e-Škole o tome će biti obaviješteni e-poštom. Oni prijavnom obrascu moraju pristupiti koristeći svoje elektroničke identitete u AAI@EduHr sustavu. Napominjemo da kod pitanja „Sudjelujete li na konferenciji u sklopu programa e-Škole?“ opciju “da” odabiru samo oni sudionici kojima se sudjelovanje na konferenciji financira u okviru programa e-Škole. Ako sudionik dolazi iz škole uključene u program e-Škole, a njegov dolazak se financira iz sredstava škole ili vlastitog izvora, potrebno je odabrati opciju “ne”.

Više informacija i prijavama, cijenama kotizacija i opcijama smještaja te prijevozu na konferenciju dostupno je na stranicama o prijavama.