Kako biste na CARNET-ovoj konferenciji imali korisničku podršku uživo, za vas smo osigurali dva Helpdesk punkta: Podrška obrazovnom sustavu i Helpdesk za krajnje korisnike. Punktovi će se nalaziti na ulazu na razini -1 konvencijskog centra.

Ako imate pitanja o e-Dnevniku, e-Matici, e-Upisima, EMA-i ili korištenju MDM sustava u sklopu Škole za život, za Vas je na raspolaganju tim iz Podrške obrazovnom sustavu. Za sva pitanja o ostalim CARNET-ovim uslugama možete se obratiti timu iz Helpdeska za krajnje korisnike.