CUC 2023: Era digitalne zrelosti


CARNET-ova konferencija CUC 2023 posvećena je obilježavanju završetka projekta˝e-Škole: Razvoj sustava digitalno zrelih škola čija je provedba započela pilot-projektom 2015. godine, a nastavila se u drugoj fazi od 2018. do 2023. godine. Projekt je svojim cjelovitim pristupom primjeni moderne tehnologije, digitalnih sadržaja i podrške omogućio jednake prilike za obrazovanje svih učenika. 

Završetak projekta ˝e-Škole: Razvoj sustava digitalno zrelih škola˝ označava završetak značajnog vremenskog razdoblja koji je omogućio školama sustavno razvijanje digitalne zrelosti. Ovo je razvojni trenutak u kojem škole s novo razvijenom zrelošću spremno kreću u nove izazove. Osim što je riječ zrelost u središtu projekta e-Škole zbog koncepta digitalne zrelosti, njome se naglašava osposobljenost, osnaženost i opredijeljenost za daljnja djelovanja škola u području primjene digitalnih tehnologija. 

Cilj je ove konferencije potaknuti sve dionike odgojno-obrazovnog procesa iz osnovnih i srednjih škola da i nakon završetka projekta nastave s cjeloživotnim učenjem, osnažuju svoje kompetencije, primjenjuju inovativne prakse u svom radu, učine nastavu pristupačnom i uključivom za sve učenike, uvode inovacije i aktivno koriste tehnologije budućnosti i nastave sanjati i ostvarivati svoje snove.

Arjana Blažić

Predsjednica programskog odbora


1. Digitalna osnaženost

Područja koja obuhvaća: Digitalna zrelost škola, kontinuirani profesionalni razvoj i kontinuirano unaprjeđenje digitalnih kompetencija odgojno-obrazovnih djelatnika i učenika, dijeljenje znanja, vršnjačko učenje i globalno umrežavanje, sigurnosni aspekti i upravljanje digitalno zrelim školama, digitalna transformacija nenastavnih procesa 

2. Digitalna nastava 

Područja koja obuhvaća: Digitalni sadržaji – otvoreni obrazovni sadržaji razvijeni tijekom projekta e-Škole, pedagoška uporaba digitalnih tehnologija, primjena inovacija u pedagoškoj praksi, sigurnost na internetu, igrifikacija i ozbiljne igre. 

3. Obrazovanje bez prepreka 

Područja koja obuhvaća: Digitalna pristupačnost, inkluzija, darovitost, raznolikost, asistivne tehnologije, jednakost u obrazovanju. 

4. Budućnost je sada 

Područja koja obuhvaća: Kodiranje, programiranje, računalno razmišljanje i robotika u nastavi svih predmeta, umjetna inteligencija, etična uporaba umjetne inteligencije u obrazovanju, prikupljanje, upotreba i zaštita podataka, analitike učenja, proširena i virtualna stvarnost u kontekstu poučavanja 

5. Škola iz snova 

Područja koja obuhvaća: Novi europski Bauhaus, aktivno učenje, učionica budućnosti, fleksibilno okruženje za učenje, centri izvrsnosti, inkluzivna i održiva škola. 


Formati prijave 

Prijave za radove otvorene su do 8. siječnja 2023. do 23:59, a uskoro će biti dostupna platforma OpenConf za učitavanje radova. Rezultati prve recenzije bit će objavljeni 15. veljače 2023.  

Interaktivno izlaganje 

Prijava za interaktivno izlaganje treba sadržavati primjere iz prakse: uporaba novog alata ili programa, inovativne nastavne metode i slično. Potrebno je zorno prezentirati konkretan alat, program, metodu i dostupne podatke s posebnim naglaskom na korisničko iskustvo. Moguće je prikazati i rad na nekom projektu koji još nije rezultirao završnim podacima i zaključcima. 

Uz razmjenu ideja i interakciju sa sudionicima, interaktivno izlaganje koristi i PowerPoint prezentaciju. 

Predviđeno je vrijeme za interaktivno izlaganje 15 minuta. U to vrijeme uključena su i pitanja publike. 

Kako uobličiti prijavu za interaktivno izlaganje? 

Prijava treba uključivati odgovore na pitanja: 

Radionica 

Radionica je format u kojem autor prezentira i putem različitih alata prenosi znanje sudionicima koji aktivno i praktično sudjeluju. 

Predviđeno je vrijeme za održavanje radionice 90 minuta. U vrijeme održavanja uključena su i pitanja publike. 

Kako oblikovati prijavu za radionicu? 

Konferencijski rad 

U konferencijskom radu razmatraju se rezultati i teorije koji nisu nužno izvorni, već su i ranije bili poznati. Autor koji prijavljuje rad za konferenciju „CUC 2023: Era digitalne zrelosti“ može opisivati iskustva u primjeni znanstvenih rezultata, kao i ostala iskustva stečena radom i projektima u edukaciji, znanosti, medijima i informacijsko-komunikacijskoj tehnologiji. 

Predviđeno je vrijeme za prezentaciju konferencijskog rada 15 minuta, u što je uključeno i vrijeme za pitanja publike. 

Odabrani će radovi biti razmotreni za objavljivanje u konferencijskom zborniku. 

Kako oblikovati prijavu za konferencijski rad? 

Prijava konferencijskog rada mora biti anonimna. 

Predložak za tekst konferencijskog rada možete preuzeti s:

https://docs.google.com/document/d/1baq86zeUytTQoIQfmesdlVZ6cnJMrMBltGJJ0e_G1VE/edit  

Pri osmišljavanju prijave preporučujemo uzeti u obzir: Naslov je najčitaniji i najvidljiviji dio rada jer se zajedno s imenom autora objavljuje u programu konferencije. Na temelju naslova sudionici uglavnom odlučuju pohađati izlaganje ili radionicu. Zato je iznimno važno da naslov bude kratak, sažet i zanimljiv. 

U obrascu za prijavu pojavljuju se dvije verzije naslova: 

Birds of a Feather (BoF) 

BoF je oblik konferencijskog događanja koje omogućava neformalno okruženje za razgovor o temi koja je zajednička i interesantna određenom broju sudionika. Za razliku od prezentacija, okruglih stolova ili radionica koji su obično strože strukture, BoF-ovi su prilika za neformalnu raspravu u kojoj svatko može ravnopravno sudjelovati i doprinijeti svojim razmišljanjima, idejama, iskustvima i prijedlozima. Upravo vas zato pozivamo da se svojim prijedlozima tema za diskusiju ravnopravno uključite i u osmišljavanje programa. Radujemo se zajedničkom promišljanju! 

Kako uobličiti prijavu za BoF 

Kriteriji za recenziju radova 

Prijave će se za konferenciju recenzirati prema sljedećim kriterijima: 

1. Doprinos konferenciji i povezanost s temama konferencije/Aktualnost teme: u kojoj mjeri prijava doprinosi konferenciji, na koji je način povezana s temom konferencije, je li tema aktualna i zanimljiva za sudionike konferencije. 

2. Inovativnost/Originalnost pedagoške prakse: obuhvaća li prijava inovativan pristup učenju i poučavanju izvan uobičajenih okvira, je li prijava originalna, kreativna i drukčija. 

3. Primjenjivost/Relevantnost prijave: u kojoj je mjeri prijava relevantna i primjenjiva u različitim predmetima i kontekstima učenja i poučavanja. 

4. Kvaliteta i jasnoća prijave: je li prijava cjelovita, jasno, precizno i kvalitetno napisana, dobro osmišljena i razrađena, sadrži li sve tražene elemente prema uputama za odabrani format.