Organizacijski odbor

Predsjednica Organizacijskog odbora

Ana Smoljo

Članovi Organizacijskog odbora

Mateja Buriša
Nino Ćosić
Anja Korda
Dragan Lakićević
Hrvoje Lisac
Tomislav Negulić
Maja Petrović

Tajnica konferencije

Sara Barba

Kontakt e-adresa

cuc@carnet.hr