Organizacijski odbor

Predsjednica Organizacijskog odbora

Ana Smoljo

Članovi Organizacijskog odbora

Mateja Buriša
Nino Ćosić
Anja Korda
Dragan Lakićević
Hrvoje Lisac
Tomislav Negulić
Maja Petrović
Goran Škvarč

Tajnica konferencije

Sara Barba

Kontakt e-adresa

cuc@carnet.hr