Preuzmite aplikaciju skeniranjem QR koda na slici i svaki dan konferencije prihvatite AI izazov! Čekamo vas na razini 1 u hotelu Lone – srijeda i četvrtak u 11 i petak u 11:30, a one koji najuspješnije odrade izazov čeka i nagrada.

#CARNET_CUC