Kotizacije

Trodnevna kotizacija uključuje program konferencije, konferencijske materijale i obroke za sva tri dana konferencije te društvena događanja. Iznos kotizacije ne uključuje troškove smještaja i prijevoza.

Jednodnevna kotizacija uključuje program konferencije, konferencijske obroke za odabrani dan i konferencijske materijale. Iznos kotizacije ne uključuje troškove smještaja i prijevoza.

Autori radova, izlagači, CARNET koordinatori i sistem inženjeri, administratori imenika i resursa, administratori e-Dnevnika, voditelji županijskih stručnih vijeća informatike/računarstva te članovi nevladinih organizacija ostvaruju pravo na povlaštenu kotizaciju koja iznosi 50 % od cijene pune kotizacije.

Prijave na konferenciji (on-site) neće biti moguće. 

U tablici možete vidjeti iznos kotizacija (po osobi) za razne kategorije polaznika:

Kotizacija Cijena
Svi polaznici
120,00 EUR (904,14 HRK)
Autori radova, izlagačke kotizacije izvan izlagačkih paketa, CARNET koordinatori, sistem inženjeri, administratori imenika i resursa, administratori e-Dnevnika, STP-ovi, voditelji županijskih stručnih vijeća informatike/računalstva i članovi nevladinih organizacija*
60,00 EUR (452,07 HRK)
Grupe od 5 i više članova**
80,00 EUR (602,00 HRK)
Jednodnevna kotizacija
70,00 EUR (527,42 HRK)

* CARNET koordinatori i sistem inženjeri, administratori imenika i resursa, administratori e-Dnevnika, voditelji županijskih stručnih vijeća informatike/računarstva te članovi nevladinih organizacija imaju pravo na posebnu cijenu kotizacije, nižu 50 % koju subvencionira CARNET.

** Grupnom prijavom moguće je ostvariti popust slanjem e-maila na cuc@carnet.hr s popisom sudionika, funkcijama i nazivima ustanova te nakon toga prijavom putem online registracijskog obrasca