POVEZANI ZNANJEM (… 25 GODINA)

 

1. Učimo na svoj način

 • tehnologija i učenici s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama
 • prilgođavanje načinima i stilovima individualnog učenja
 • planiranje i razvoj individualiziranog školskog kurikuluma
 • učenje usmjereno na učenika
 • vodiči kroz učenje (Learning playlists)
 • razvoj višestrukih inteligencija pomoću informacijsko-komunikacijske tehnologije
 • učenje na zahtjev

2. Poduzetništvo u obrazovanju

 • projektni ciklus uz pomoć informacijsko-komunikacijske tehnologije (od ideje do proizvoda/usluge na načelima održivog razvoja)
 • temeljne managerske kompetencije i alati
 • digitalne inovacijsko-poduzetničke (DIP) kompetencije u teoriji i praksi odgojno-obrazovnih sustava
 • komercijalizacija inovacija u poduzetnim školama
 • novi kurikulumi u školama
 • poduzetnički kampovi
 • ravnatelji kao katalizatori promjena
 • i učitelj i nastavnik i profesor i ravnatelj… svatko kao lider!
 • razvijanje poduzetničkog duha – prepoznavanje prilika, preuzimanje rizika, učenje upornosti, prilagodljivosti i suradnji
 • suradnja škola s korisnicima i poslodavcima

3. Inovativni pristupi učenju

 • projektno učenje (učenje kroz rad na projektima)
 • konstruktivistički pristup učenju (učenje stvaranjem)
 • međupredmetni i/ili interdisciplinarni pristup u nastavi uz upotrebu informacijsko-komunikacijske tehologije
 • razvijanje generičkih kompetencija uz upotrebu informacijsko-komunikacijske tehnologije
 • integrirana nastava
 • suradnička nastava
 • hibridno učenje
 • učenje kroz argumentaciju
 • pokusi i greške u službi učenja (istraživačko učenje)
 • vrednovanje (zadovoljstva, motivacije, ishoda učenja, kvalitete digitalnih nastavnih materijala, odnosno njihovog korištenja u obrazovanju/nastavi)
 • igra u službi učenja
 • udaljeni i virtualni laboratoriji

4. Tehnologija mijenja život

 • 25 godina interneta u Hrvatskoj
 • obrazovanje ima kontinuitet i nikad ne završava
 • jesmo li robovi tehnologije ili kreativni korisnici?
 • virtualna i proširena stvarnost u obrazovanju
 • važnost podataka pri donošenju odluka
 • analitike učenja
 • utjecaj tehnologije na obrazovanje
 • razvoj “mekih vještina” (Soft skills) kod učenika u digitalno doba
 • online smo, ali ne zaboravimo da smo i dalje tjelesna bića
 • znanost i umjetnost/prirodoslovni predmeti, (inženjerstvo), matematika i umjetnost (STEAM = STEM+Art)
 • zajednica koja uči (zajednica učenja)
 • virtualna sveučilišta
 • robotika u školama

5. Odgovorno korištenje mogućnosti tehnologije

 • sigurnost i privatnost u online okruženju
 • pažljivo s podacima
 • intelektualno vlasništvo
 • umjetna inteligencija i etičnost
 • utjecaj virtualne stvarnosti na razvoj i učenje kod djece
 • društvene mreže – online usamljeni ili online povezani
 • metodologije koje će osigurati kvalitetno uvođenja tehnologije u obrazovanje
 • pedagogija prije svega

COPYRIGHT © 2017 CARNet. SVA PRAVA PRIDRŽANA.

 

Izradu ove mrežne stranice sufinancirala je Europska unija iz europskih strukturnih i investicijskih fondova. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost CARNeta.