Kontakti

Predsjednica Programskog odbora

Nataša Glavor (e-mail: CUC-PC@CARNet.hr)

Predsjednica Organizacijskog odbora

Petra Premerl (e-mail: CUC-OC@CARNet.hr)

Članovi Organizacijskog odbora

Nino Ćosić – marketing
Ljerka Čulina – natjecanje
Luka Mlinarić – tehnika
Marko Stanec – logistika
Renata Šimunko – koordinacija i logistika, eventi
Goran Škvarč – PR, web, društvene mreže

Tajnica konferencije

Ana Orlović (e-mail: CUC@CARNet.hr)

 

 

 

COPYRIGHT © 2017 CARNet. SVA PRAVA PRIDRŽANA.

 

Izradu ove mrežne stranice sufinancirala je Europska unija iz europskih strukturnih i investicijskih fondova. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost CARNeta.