Sanda Starešina, prof. def., specijalistica je u području digitalne pristupačnosti zaposlena u CARNET-ovom Odjelu za podršku obrazovanju. 

Odgovorna je za provedbu mjera kojima se osigurava pristupačnost mrežnih stranica, programskih rješenja i digitalnih obrazovnih sadržaja izrađenih u okviru projekta e-Škole i drugih CARNET-ovih projekata i aktivnosti. Kao članica radne skupine, sudjelovala je u izradi Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora. Izradila je CARNET-ove Smjernice za osiguravanje digitalne pristupačnosti temeljem kojih CARNET i druga tijela javne uprave RH omogućavaju i testiraju pristupačnost.  

Zanima je područje primjene asistivne tehnologije u obrazovanju o kojoj uči i kojom se bavi u okviru projekta Podrška ostvarenju jednakih mogućnosti u obrazovanju za učenike s teškoćama u razvoju – ATTEND. Za taj je projekt izradila i provodi kampanju za podizanje svijesti javnosti o važnosti inkluzivnog obrazovanja djece s posebnim obrazovnim potrebama te o primjenjivosti i učinkovitosti asistivne tehnologije u tom procesu. 

U CARNET-u radi od 1998. godine na poslovima voditeljice Pilot-projekata, koordinatorice marketinških komunikacija i voditeljice Marketinga, a trenutno je specijalistica u Službi za obrazovne tehnologije. U organizaciji CARNET-ove konferencije za korisnike – CUC sudjelovala je 18 godina. 

Diplomirala je na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu te je pohađala različita formalna i neformalna usavršavanja iz područja socijalne psihijatrije i sociopatologije, upravljanja marketinškom komunikacijom, upravljanja projektima te komunikacijskih, interpersonalnih i menadžerskih vještina.